Gevolgen van negeren statuten door bestuur stichting

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Goedendag,

Mijn vraag is de volgende: In hoeverre kan een bestuur van een stichting een eigen invulling geven aan de inhoud van de statuten die sinds 2001 notarieel zijn vastgelegd en sindsdien niet officieel zijn gewijzigd? Kan men bijvoorbeeld onderdelen daaruit gewoon negeren/niet uitvoeren en/of genoemde functies een andere naam geven.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer …,

Ik begrijp waarom u liever geen statutenwijziging doorvoert: daar zijn (vaak niet geringe) notariskosten aan verbonden, aangezien het verplicht is om dit bij de notaris te doen. Toch is het verstandig om bij wijzigingen in de organisatie ook statutenwijzigingen aan te brengen. De statuten zijn er immers niet voor niets en zullen moeten worden nageleefd. Lees daarbij wel eerst de statuten door: staat er niet in dat wijziging mogelijk is, dan kunt u ze niet wijzigen bij de notaris en bent u gebonden aan hoe ze in 2001 zijn vastgelegd. Een eventueel noodzakelijke afwijking is dan enkel nog via de rechter te bewerkstelligen.

Doet u dat niet, dan kan dat verschillende gevolgen hebben, afhankelijk van wat er in de bepalingen staat waarvan u afwijkt en op welke manier u daarvan afwijkt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het ontslag of de schorsing van bestuurders die in strijd met de statuten handelen, het kan bestuurdersaansprakelijkheid opleveren (ondanks dat de stichting een rechtspersoon is, kunnen bestuurders dan in privé worden aangesproken voor schadevergoedingen), het kan leiden tot het opheffen van de stichting door de rechter en het zou zelfs kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging van bestuurders.

Kortom: probeer statuten te wijzigen naar hoe de huidige situatie is, of pas de huidige situatie aan aan hoe de statuten zijn. Is dat onmogelijk, dan is het verstandig om een jurist de statuten voor te leggen en daarbij duidelijk te zeggen waar u van wil afwijken. Hij of zij kan u dan vertellen wat eventuele gevolgen daarvan zijn, zowel op de korte, maar ook op de lange termijn.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.