Huurverhoging met terugwerkende kracht toepassen

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Wij hebben uit een zakelijke scheiding een appartement overgenomen en privé gekocht waardoor wij nooit beschikt hebben over het originele huurcontract. De huurder heeft in 1985 een huurcontract ondertekent en is nog steeds dezelfde huurder. Wij hebben niet eerder huurverhoging  doorberekend tot dit jaar (ingang november 2012 – 2 maanden aanzegging).

Dit jaar wilden we ook een gedeelte van de servicekosten doorberekenen maar daar ging de huurder niet mee akkoord. Toen kwam er een schrijven aangaande het huurcontract boven water aangezien de huurder daarmee aan kon tonen dat de betaalde huur was opgebouwd uit een gedeelte kale huur en een gedeelte servicekosten. Nu staat er in dat schrijven aangaande het huurcontract dat met ingang van 1 juli 1988 een trendmatige huurverhoging geldt van 3%. Nu is onze vraag of we met terugwerkende kracht dit principe mogen toepassen.

We horen het graag van U.

Met vriendelijke groet,

Antwoord Wet & Recht

Geachte mevrouw …,

Huuraanspraken verjaren na 5 jaar. Dat houdt dus in dat de huur die u heeft gemist van 1985 tot 5 september 2007 sowieso niet meer opeisbaar is en dus ook niet met terugwerkende kracht gevorderd kan worden van uw huurder.

Voor wat betreft het verhogen van de huur ineens met een fiks percentage: In principe zegt uw contract dat dit mogelijk is, en contracten behoren in beginsel te worden nagekomen. Daar is echter een uitzondering op: wanneer het niet redelijk en billijk is, kan daarvan worden afgeweken. In dit geval is het niet redelijk en billijk dat u opeens de huur met een dergelijk groot percentage verhoogt, ook omdat het eigenlijk uw eigen fout is dat de huur nooit feitelijk is verhoogd en zo is geïnt.

Een normale huurverhoging per de datum die u aangeeft (november) is uiteraard wél mogelijk.

Een soortgelijk geval is in mei 2012 behandeld door de kantonrechter ’s Hertogenbosch: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BW5006  Lees hierbij vooral de beslissing van de rechter onder 3.1, 3.2 en 3.3 (de rest gaat over de scheiding waar deze mensen in verwikkeld waren en is in uw geval niet van toepassing).

Kanttekening bij dit hele verhaal is wel dat dit een geval van sociale huur betreft. Ik kan mij voorstellen dat een rechter in het geval van vrije verhuur gemakkelijker is met het toekennen van een dergelijke fikse verhoging (al zou ik die gok zeker niet nemen).

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Als u nog verdere vragen heeft, dan hoor ik dat graag.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.