informatie achterhouden

Informatie achterhouden voor werknemer

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Een werknemer moet zijn werkgever goed informeren over allerhande zaken, zie daarvoor ook het artikel over informatie achterhouden voor een werkgever. Het gaat dan onder meer over zijn geschiktheid voor het uitvoeren van arbeid. Een werkgever van zijn kant uit, zal zijn werknemer goed moeten informeren over een aantal zaken. Informatie achterhouden voor een werknemer mag in bepaalde gevallen niet.

In dit artikel bekijken we kort wanneer en welke informatie niet mag worden achtergehouden voor een werknemer.

Welke informatie mag een werkgever niet achterhouden?

De werkgever heeft in de arbeidsrelatie een zogenaamde zorgvuldigheidsplicht. Een van de gevolgen daarvan is, dat hij een werknemer goed moet informeren over zijn rechtspositie.

Dat komt bijvoorbeeld naar voren bij (voorgenomen) ontslag en bij overgang van onderneming. De werkgever mag geen informatie achterhouden om de werknemer zo tot de voor de werkgever gewenste keuze te laten komen.

De werkgever moet een werknemer voldoende openheid van zaken geven, moet duidelijk zijn over de keuzes die de werknemer heeft en behoort de werknemer een volledige voorlichting te geven over zijn/haar rechtspositie.

Verstrekken verkeerde informatie aan werknemer

Niet alleen het voor een werknemer achterhouden van bepaalde belangrijke informatie is niet toegestaan. Ook het onjuist voorlichten van de werknemer is in strijd met het goed werkgeverschap.

Dit kan ook bijvoorbeeld het onjuist voorlichten van de werknemer in het geval van zijn opties met betrekking tot ontslag zijn, maar kan ook onjuiste voorlichting op andere punten betreffen.

Gevolgen als werkgever informatie achterhoudt

Als een werkgever informatie achterhoudt of verkeerde informatie verstrekt kan dat een aantal gevolgen hebben, afhankelijk van het precieze geval. Gedacht kan worden aan:

  • Het ongedaan maken van ontslagname door de werknemer;
  • De verplichting tot het moeten betalen van een schadevergoeding;
  • De mogelijkheid voor de werknemer om zonder enige opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst af te kunnen, bijvoorbeeld vanwege dwaling bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Informatie achterhouden voor werknemer – Conclusie

Het achterhouden van informatie voor een werknemer of het (on)bewust verkeerd voorlichten van een werknemer kan grote gevolgen hebben voor de werkgever. Welke gevolgen dat zijn, is sterk afhankelijk van het precieze geval.

Mocht u in een situatie zitten waarin u meent dat uw werkgever belangrijke informatie onterecht voor u achterhoudt, dan is het verstandig om een jurist te raadplegen. Dat geldt ook wanneer u ondernemer bent en u twijfelt over welke informatie u wél en welke informatie u niet mag achterhouden voor een werknemer.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.