Juridisch Woordenboek – N

Kennis Artikelen Woordenboek

Naamloze Vennootschap (NV)

Rechtsvorm waarbij aandelen niet op naam zijn gesteld en vrij verhandelbaar zijn. Vennoten/aandeelhouders zijn niet met hun privékapitaal aansprakelijk voor schulden van de naamloze vennootschap. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de naamloze vennootschap.

Natrekking

Manier om eigendom te verkrijgen. Natrekking zorgt ervoor dat zaken die deel uitmaken van een onroerende zaak bij de onroerende zaak worden getrokken en dus eigendom worden van de eigenaar van de onroerende zaak. Denk daarbij aan de natrekking van een huis dat op de grond van een ander wordt gebouwd.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens ‘van vlees en bloed’. Dit wordt afgezet tegen de rechtspersoon, die een juridische constructie is, maar juridisch ook drager van rechten en plichten kan zijn.

Nietigheid

Juridisch niet geldig. Een overeenkomst kan bijvoorbeeld nietig worden verklaard, waardoor deze geacht wordt nooit te hebben bestaan. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over nietigheid.

Non-conformiteit

Een zaak die niet voldoet aan de eisen die de koper eraan mocht stellen, is non-conform (de overeenkomst). Meer informatie kunt u vinden in het artikel over wanprestatie.

Notariële akte

Een akte die door een notaris is opgemaakt volgens de daarvoor geldende voorschriften. Het opmaken van een notariële akte wordt vaak door de wet voorgeschreven, bijvoorbeeld bij het oprichten van rechtspersonen of het verkopen van onroerende zaken. De notariële akte, wordt ook vaak een ‘authentieke akte’ genoemd (ten opzichte van de niet-notariële ‘onderhandse akte’).

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht


N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door onze juristen is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en/of aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.