Juridisch Woordenboek – S

Kennis Artikelen Woordenboek

Schikking

Manier waarop partijen in onderling overleg uit een geschil komen, zonder dat een rechter uitspraak hoeft te doen. Wanneer een schikking is bereikt hebben beide partijen meestal ‘water bij de wijn’ gedaan. Hierover hebben we de Handleiding Onderhandelen en een Schikking treffen geschreven.

Separatist

Schuldeiser die een voorrecht heeft bij het uitwinnen van goederen. Pandhouders en hypotheekhouders zijn separatisten.

Seponeren

Beslissing van politie of justitie om een verdachte niet voor de rechter te dagen. Meer informatie over seponeren kunt u vinden in het artikel over vervolging.

Steunvordering

Vordering van een derde die nodig is om het faillissement van een schuldenaar aan te kunnen vragen. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over het faillissement.

Structuurvennootschap

Vennootschap die voldoet aan een aantal criteria. Wanneer een vennootschap als structuurvennootschap wordt aangemerkt, zijn er strengere wettelijke regels van toepassing. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de structuurvennootschap.

Surseance van betaling

Uitstel van betaling. Een staat waarin een onderneming kan verkeren en waarin de onderneming tijdelijk uitstel van betaling heeft gekregen van de rechter. Vaak eindigt de surseance van betaling in een faillissement. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de surseance van betaling.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht


N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door onze juristen is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en/of aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.