Juridisch Woordenboek – W

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanprestatie

Het niet nakomen van een verbintenis, terwijl die verbintenis voor de wederpartij wel opeisbaar is. Dit kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst en/of een verplichting tot schadevergoeding. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over wanprestatie.

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Afgeschaft in 2006 en vervangen door de WIA.

Wederpartij

De andere partij bij een juridisch conflict.

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de vervanger van de WAO. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over WIA.

Wilsgebreken

De wil van een persoon tot het aangaan van een overeenkomst is gebrekkig tot stand gekomen. Dit kan door vier oorzaken gebeuren, meer informatie vindt u in de artikelen over dwaling, bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden.

WW

Werkloosheidswet. Wanneer een werknemer wordt ontslagen heeft hij vaak recht op een uitkering op basis van deze wet. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de ww-uitkering.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.