lening wordt niet terugbetaald

Lening wordt niet terugbetaald

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het Nederlandse recht zegt, dat overeenkomsten moeten worden nagekomen. Dat geldt uiteraard ook voor een leningsovereenkomst. U heeft aan uw verplichtingen voldaan en heeft een bepaald bedrag overgemaakt, nu moet de lener aan zijn of haar verplichtingen voldoen om dat bedrag terug te betalen. Toch gebeurt dat niet altijd.

In dit artikel bekijken we wat u kunt doen als een lening niet wordt terugbetaald. Er komt aan de orde hoe een leningsovereenkomst wordt vastgesteld, welk bewijs u moet hebben en hoe u het geld kunt terugvorderen.

Leningsovereenkomst

Een leningsovereenkomst wordt juridisch gezien als een overeenkomst van verbruikleen. Er wordt een bepaald bedrag geleend en datzelfde bedrag (al zijn het ‘andere’ euro’s) moet worden terugbetaald. Vergelijk het met het kopje suiker dat u van de buurvrouw leent: u moet een soortgelijk kopje suiker teruggeven.

Bij een lening kunt u dan ook als uitlener, het geleende geld terugeisen. Uiteraard kan dat wel pas op het moment dat de lening daadwerkelijk opeisbaar is (zie de paragraaf hierna). Wordt de lening niet terugbetaald, dan kunt u dat afdwingen bij de rechter.

Op welk moment moet de lening worden terugbetaald?

Voordat kan worden gesteld dat een lening niet wordt terugbetaald, moet er worden gekeken naar wat de (mondelinge) overeenkomst heeft bepaald over de terugbetaling van het bedrag. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • Er is een bepaald moment afgesproken om terugbetaling te laten plaatsvinden. Terugbetaling moet op dat moment gebeuren.
  • Er is geen moment afgesproken waarop het geld moet worden terugbetaald. In dat geval kan de lening per direct worden teruggeëist. Echter, de rechter kan dan besluiten dat er uitstel wordt toegestaan.
  • Er is overeengekomen dat de lening moet worden terugbetaald op het moment dat de lener daartoe in staat is. In dat geval, zal de rechter het moment van teruggave kunnen bepalen. Dit doet hij terwijl hij alle omstandigheden van het geval in aanmerking neemt.

Lening wordt niet terugbetaald

Wordt de lening niet op tijd terugbetaald, dan is er sprake van wanprestatie. In beginsel staan u dan ook alle mogelijkheden bij wanprestatie open. U kunt onder meer vorderen:

  • Nakoming;
  • Ontbinding;
  • Schadevergoeding.

Afhankelijk van de precieze situatie, moet er sprake zijn van verzuim en moet er een ingebrekestelling worden verzonden.

Voldoet degene die het bedrag van u heeft geleend niet aan bovenstaande vorderingen? Dan kunt u een en ander bij de rechter afdwingen. Voldoet de lener ook niet aan het vonnis van de rechter, dan is beslaglegging mogelijk.

Bewijs van leningsovereenkomst

Om de bovenstaande stappen te kunnen zetten, is het uiteraard van belang dat u bewijs heeft van de leningsovereenkomst. Anders kunt u nooit bij een rechter aantonen dat de lening niet wordt terugbetaald.

Wat u onder meer moet kunnen aantonen:

  • Het bedrag is geleend, het betreft geen schenking;
  • Het bedrag is ook daadwerkelijk overgedragen of overgemaakt;
  • De hoogte van het bedrag;
  • De wijze van terugbetaling van de lening.

Kunt u één of meerdere van deze punten niet bewijzen, dan kan het lastig zijn om de lening terug te eisen.

Heeft u geen leningsovereenkomst getekend, maar wilt u achteraf de geldlener een schuldbekentenis laten tekenen, dan is het verstandig om die voor optimale bewijskracht met de hand te laten schrijven. Meer hierover kunt u lezen in het artikel over de schuldbekentenis.

Toch kan een jurist vaak nog in overleg met u bekijken of er niet voldoende indirect bewijs is (bijvoorbeeld uit e-mails of bankafschriften). Ook kan een jurist bekijken of het nog mogelijk is om meer bewijs te vergaren voordat de procedure gestart wordt.

Lening wordt niet terugbetaald – Conclusie

Wanneer u een lening aan iemand heeft gegeven, moet die worden terugbetaald. Het moment van terugbetaling is afhankelijk van de precieze afspraken. Komt de terugbetaling niet tot stand? Dan kunt u een en ander afdwingen bij de rechter.

Ontstaat er een conflict omdat de lening niet wordt terugbetaald en gaat het om een aanzienlijk bedrag? In dat geval is het verstandig om een jurist in te schakelen, om met hem te bekijken wat de mogelijkheden zijn in het terugvorderen van de lening.

Onze juristen komen in verreweg de meeste gevallen met een voor u gunstige oplossing, waarbij het gehele bedrag wordt terugbetaald. Over het algemeen kunnen we door onze werkwijze ervoor zorgen dat bij winst onze kosten geheel of voor een groot gedeelte bij de wederpartij worden verhaald.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.