maatschap

Maatschap

Kennis Artikelen Ondernemingsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

De maatschap is een ondernemingsvorm die vaak wordt gebruikt door zelfstandig beroepsbeoefenaars. Denk daarbij aan artsen, advocaten, fysiotherapeuten, accountants, et cetera. Het is een ondernemingsvorm met een aantal specifieke regels, die niet altijd even bekend zijn.

In dit artikel bekijken we de bijzonderheden van de maatschap. We bekijken hoe het zit met de juridische inrichting van de maatschap, de aansprakelijkheid en de beëindiging. Ten slotte wordt bekeken wat u het best kunt doen indien er conflicten ontstaan in uw maatschap.

Maatschap

De maatschap is een ondernemingsvorm die ontstaat door het sluiten van een overeenkomst. Dit is een duidelijk verschil met bijvoorbeeld een bv, die ontstaat door oprichting. De maatschap is dan ook géén rechtspersoon.

De deelnemers aan de maatschap, maten genoemd, voegen allemaal iets toe aan de maatschap. Vaak is dit arbeid of geld, maar ook een inbreng in goederen is toegestaan.

Het aandeel van elke maat in de winsten en verliezen van de maatschap wordt in de maatschapsovereenkomst geregeld. Is dat niet gedaan, dan is het aandeel van elke maat evenredig aan de waarde van wat hij heeft ingebracht. Het is niet mogelijk om een maat uit te sluiten van winsten, maar het is wél mogelijk om hem uit te sluiten van verliezen.

Aansprakelijkheid

In de maatschap is elke maat aansprakelijk te houden voor een gelijk aandeel als het aandeel dat zij hebben in de maatschap. Dit is een verschil met de vennoot in een vof, aangezien die voor het gehele tekort aansprakelijk is met zijn privévermogen.

Een overeenkomst wordt dan ook weliswaar met de maatschap aangegaan, maar verbindt slechts de betreffende maat. Deze maat kan geen verplichtingen voor de andere maten aangaan, tenzij hij daartoe is gemachtigd. Ondanks dat het niet mogelijk is dat elke maat voor het geheel wordt aangesproken, kan een maatschap wél als zodanig zelf nakoming van een overeenkomst vorderen.

Beëindiging van maatschap

Bij de beëindiging van de maatschap, moet uiteraard worden gekeken naar de maatschapsovereenkomst. Vaak zijn hier al een aantal aanwijzingen uit te halen met betrekking tot de beëindiging van de maatschap.

De wet geeft aan dat een maatschap wordt ontbonden:

  1. Door tijdsverloop (als de maatschap voor bepaalde tijd is aangegaan).
  2. Door het tenietgaan van een goed of volbrenging van een doel.
  3. Door opzegging van een van de maten.
  4. Door overlijden, curatele, faillissement of WSNP van een van de maten.
  5. Door ontbinding door de rechter (enkel bij belangrijke redenen).

Indien een van de maten de maatschap heeft opgezegd, kunnen de andere maten daar vaak nog iets tegen doen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld onder voorwaarden de vernietigbaarheid van deze opzegging inroepen. Het is verstandig om daar een jurist bij te raadplegen.

Conflict in de maatschap

Binnen een maatschap kunnen conflicten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Een van de maten werkt niet meer (volledig) mee in de maatschap, maar wil wél volledig in de winst blijven delen.
  • Een maat begint naast zijn aandeel in de maatschap een concurrerende onderneming.
  • Een maat gaat over tot opzegging van de maatschap, terwijl de andere maten het daar niet mee eens zijn.
  • Er is een conflict ontstaan over de invulling van bijvoorbeeld de werkzaamheden, marketing of kostenposten van de maatschap.

Aangezien het conflict in de maatschap directe gevolgen kan hebben voor uw broodwinning, is het verstandig om een jurist in te schakelen bij conflicten. Zo bent u verzekerd van de beste uitkomst die mogelijk is in uw geval.

Maatschap – Conclusie

De maatschap kan een goede ondernemingsvorm zijn voor veel zelfstandig beroepsbeoefenaars. Belangrijk is, dat de maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft en maten in privé aansprakelijk kunnen worden gehouden in relatie tot hun inbreng in de maatschap.

Helaas komen er ook regelmatig conflicten voor in maatschappen. Dergelijke conflicten kunnen desastreus voor een maatschap zijn. Indien iets dergelijks de kop opsteekt in uw maatschap, dan het is raadzaam om een jurist te contacteren.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.