ontslag krijgen

Ontslag krijgen

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Ontslag krijgen is nooit leuk, maar een kleine pleister op de wonde kan goede informatie reeds zijn. Daarom hebben we dit artikel geschreven, om u goede informatie te geven in het gevel u ontslag heeft gekregen. Wanneer u ontslag ontslag krijgt, zit u met een groot aantal vragen. Daarom geven wij hier antwoord op een aantal van die vragen.

We kijken naar hoe ontslag krijgen precies in zijn werk gaat, op welke manieren u ontslag kunt krijgen en wat u daar zoal tegen kunt doen.

Op welke manieren kunt u ontslag krijgen?

U kunt op een aantal verschillende manieren ontslag krijgen en daarvan is ook afhankelijk wat de beste optie is om tegen het ontslag in te gaan, als u dat zou willen. De verschillende (meest voorkomende) manieren:

  • Ontslag via de kantonrechter;
  • Ontslag via het UWV;
  • Ontslag op staande voet;
  • Ontslag via een beëindigingsovereenkomst.

Bovenstaande manieren van ontslag krijgen zullen we hierna puntsgewijs gaan behandelen. U hoeft natuurlijk enkel te kijken naar de vorm van ontslag die voor u van belang is.

Ontslag krijgen via de kantonrechter

Wanneer uw werkgever van plan is om u te ontslaan via de kantonrechter, heeft u een goede mogelijkheid om verweer te voeren. Via een ontslag bij de kantonrechter, kunt u schriftelijk verweer voeren én wordt u zelf op de zitting uitgenodigd om uw verhaal te doen. Uiteraard mag u een jurist meenemen om u bij te staan en dat is dan ook zeer aan te raden.

In vrijwel alle gevallen zal de kantonrechter het ontslag laten doorgaan, echter, wanneer de werkgever het ‘schuld’ is, kan de kantonrechter een ontslagvergoeding aan u toekennen. Ook om die ontslagvergoeding zo hoog mogelijk te laten uitpakken wanneer u ontslag krijgt, is het verstandig om alle zaken goed op papier te zetten en een goede verdediging te voeren.

Ontslag krijgen via het UWV

Ontslag via het UWV is een manier van ontslag krijgen waarbij uw werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV. U mag uiteraard verweer voeren tegen de verstrekking van die ontslagvergunning. Slaagt dat verweer niet, dan krijgt uw werkgever de gevraagde vergunning en mag hij u ontslaan.

Een ontslagvergoeding is niet standaard wanneer u ontslag krijgt via het UWV. Eventueel kunt u, wanneer u het achteraf niet eens bent met het ontslag, alsnog een procedure bij de rechter opstarten, waar wel een ontslagvergoeding kan worden toegekend.

Ontslag op staande voet krijgen

Bij ontslag op staande voet hoeft uw werkgever zowel niet naar het UWV als niet naar de kantonrechter. Hij kan u zonder ontslagvergunning per direct ontslaan. Voorwaarde is wel, dat er een dringende reden is én dat het ontslag onverwijld (per direct) wordt medegedeeld aan de werknemer.

Ontslag krijgen via ontslag op staande voet is erg onprettig, echter, regelmatig wordt ontslag op staande voet gegeven terwijl dat onterecht is. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden, van het vernietigen van het ontslag, tot het in stand houden en aansturen op schadevergoeding.

Ontslag krijgen op staande voet levert heel vaak een onwerkbare situatie tussen werknemer en werkgever op, waardoor in verreweg de meeste gevallen de werknemer niet meer zal terugkeren.

Ontslag via een beëindigingsovereenkomst

Ontslag krijgen via een beëindigingsovereenkomst is in feite hetzelfde als ontslag met wederzijds goedvinden. Ontslag krijgen met wederzijds goedvinden gebeurt doordat de werkgever de werknemer een voorstel doet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daartoe wordt meestal een beëindigingsovereenkomst getekend.

Vaak is ontslag met wederzijds goedvinden echter niet heel erg ‘wederzijds’. Het komt namelijk regelmatig voor dat werkgevers hun werknemer bijna dwingen om een beëindigingsovereenkomst te tekenen. Dat is eigenlijk gewoon ‘ontslag krijgen’ en niet wederzijds besluiten om niet samen verder te gaan.

Als werkgever is het geen goed idee om dat te doen, want de werknemer kan alsnog een dergelijk ontslag vernietigen, zij het enigszins lastig. Voor de werknemer is het daarom ook zaak om niet zomaar een ontslagbrief of beëindigingsovereenkomst te tekenen, maar deze eerst aan een jurist voor te leggen.

Ontslag krijgen – Conclusie

Het is op meerdere manieren mogelijk om ontslag te krijgen. Dat kan via het UWV, via de kantonrechter, via ontslag op staande voet, maar ook ontslag krijgen via een beëindigingsovereenkomst is mogelijk.

Al deze manieren zijn verschillend in opzet en ook de manier van verweer is verschillend. De overeenkomst tussen al deze manieren is, dat het inschakelen van een jurist of het inroepen van juridisch advies altijd een goed idee is. Dat kost wat, maar levert nog veel meer op.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht


N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.