ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer iemand wordt ontslagen, kan er recht zijn op een ontslagvergoeding. Of een ontslagvergoeding toegekend moet worden hangt af van een aantal factoren. De vragen die van toepassing zijn, zijn onder andere: is er ontslag genomen of gegeven? Op welke wijze is er ontslag genomen/gegeven? Onder welke omstandigheden is dat gebeurd? De voor de ontslagvergoeding van toepassing zijnde factoren zullen in dit artikel aan bod komen.

Via welke wegen kan iemand ontslagen worden?

Zoals gezegd is het voor een eventuele ontslagvergoeding van belang op welke manier iemand wordt ontslagen. Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden:

Ontslag via wederzijds goedvinden: de arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. Zowel werknemer als werkgever zijn akkoord.

Ontslag door opzegging van de arbeidsovereenkomst: dit wordt meestal gebruikt wanneer de werknemer niet mee wil werken aan het ontslag. De werkgever gaat naar het UWV en vraagt een ontslagvergunning aan.

Ontslag door ontbinding van de arbeidsovereenkomst: dit is het ontslag via de kantonrechter. Dit wordt ook meestal gebruikt wanneer de werknemer niet meewerkt aan zijn ontslag, maar de werkgever wel snel van hem af wil. Deze route is sneller dan de route via het UWV, maar is meestal wel duurder. Soms is het verplicht om deze route te gebruiken (bijvoorbeeld in sommige gevallen wanneer de werknemer ziek is of wanneer hij lid is van de ondernemingsraad).

Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer er sprake is van ontslag met wederzijds goedvinden, is de ontslagvergoeding meestal opgenomen in de beëindigingsovereenkomst. Daarnaast zal sprake zijn van een recht op WW zolang het ontslag met wederzijds goedvinden maar op initiatief van de werkgever heeft plaatsgevonden.

Wordt de arbeidsovereenkomst via ontslag met wederzijds goedvinden beëindigd en wordt geen ontslagvergoeding overeengekomen, dan zal het erg lastig zijn om die alsnog te krijgen (bijvoorbeeld via de rechter).

Ontslagvergoeding bij opzegging van de arbeidsovereenkomst

De opzegging van de arbeidsovereenkomst gaat via het UWV. Het UWV kent daarbij geen ontslagvergoeding toe. Wel moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. Zegt de werkgever op via het UWV (dat is meestal het geval), dan kan hij verplicht worden de werknemer nog enkele maanden in dienst te houden. Eventueel kan er ook sprake zijn van een ontslagvergoeding die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, waarop een beroep kan worden gedaan.

Wordt opgezegd terwijl dat niet redelijk is, dan kan eventueel een ontslagvergoeding worden geëist via een procedure op grond van ‘kennelijk onredelijk ontslag’ via de kantonrechter. Wordt de eiser in het gelijk gesteld, dan wordt de ontslagvergoeding berekend op grond van de XYZ-methode (die inhoudelijk gelijk is aan de kantonrechtersformule).

Ontslagvergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Wanneer er sprake is van ontbinding van de arbeidsovereenkomst is een ontslagvergoeding vaak mogelijk. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst verloopt via de kantonrechter. Hij bekijkt de zaak en besluit meestal tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer vaak een ontslagvergoeding wordt toegekend via de kantonrechtersformule. Hoe meer blaam de werkgever treft, hoe hoger de ontslagvergoeding in de regel zal zijn.

Meestal begint de werkgever een dergelijke procedure bij de kantonrechter omdat hij snel van de werknemer af wil. Het komt echter ook voor dat een werknemer deze procedure begint, bijvoorbeeld omdat hij wordt weggepest bij het bedrijf. De arbeidsovereenkomst zal dan ontbonden worden en de kantonrechter kan ook dan een ontslagvergoeding toekennen. Tegen de beslissing van de kantonrechter is in de regel geen hoger beroep mogelijk.

Ook een in de arbeidsovereenkomst contractueel vastgelegde ontslagvergoeding kan in bepaalde gevallen worden geëist. Zie daarvoor het artikel over de kantonrechtersformule.

De ontslagvergoeding in het nieuwe ontslagrecht

In het nieuwe ontslagrecht worden de ontslagroutes via het UWV en de kantonrechter losgelaten en komt er één nieuw ontslagstelsel, waarbij ook de ontslagvergoedingen gelijkgetrokken worden. Ontslagen werknemers kunnen een ontslagvergoeding meekrijgen, maar dat is niet meer standaard bij de kantonrechter. Daarnaast moeten werkgevers werknemers die meer dan twee jaar in dienst waren een scholingsbudget aanbieden bij ontslag.

Voor meer informatie hierover, kan worden gekeken in het artikel over het nieuwe ontslagrecht.

Ontslagvergoeding – Conclusie

De ontslagvergoeding is een belangrijk gedeelte van het ontslag. De hoogte daarvan varieert per wijze van ontslag. Bij ontslag met wederzijds goedvinden, wordt ook wederzijds besloten om een ontslagvergoeding toe te kennen. Bij ontslag via het UWV (opzegging) is er in beginsel geen sprake van een ontslagvergoeding, tenzij in de arbeidsovereenkomst opgenomen of achteraf via een procedure bij de kantonrechter. Bij ontslag dat direct via de kantonrechter loopt, wordt de ontslagvergoeding automatisch meegenomen bij de kantonrechtersformule en kan een eventuele contractuele ontslagvergoeding worden opgeëist.

De wijze van het verkrijgen van de ontslagvergoeding en de hoogte ervan gaan waarschijnlijk wel veranderen wanneer het nieuwe ontslagrecht ingaat. Het is aan te bevelen om daarom in een specifieke situatie altijd overleg te voeren met een deskundige jurist om te zien wat de beste strategie in uw zaak is.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.