Prijs product erg laag, toch rechtsgeldige overeenkomst?

Kennis Artikelen Vragen

Vraag

Ik heb een aangetekende brief met daarin een aanbod gekregen. Deze brief met het zelfde aanbod is ook naar andere personen verstuurd door de verkopende partij. In hoeverre sta ik in mijn recht ook als dit aanbod niet overeenkomt met de waarde van het aangebodene om dit aanbod te accepteren.

Groet

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer/mevrouw …,

De vraag die u inzendt is mij niet geheel duidelijk. Ik begrijp dat u een aanbod per brief heeft gekregen, maar dat hetzelfde aanbod ook naar anderen is verstuurd. Daarnaast is de prijs van het product erg laag.

Het feit dat u een aanbod heeft gekregen dat ook aan anderen is verstuurd, is niet per se ongeldig. Er moet worden gekeken naar wat de precieze inhoud van het bericht is geweest om te kunnen stellen dat er sprake is geweest van een aanbod (dat u daarna zou kunnen aanvaarden). Ook de lage prijs van het product weegt mee in de vraag of er een geldige overeenkomst tot stand kan komen in dit geval.

Voor meer informatie raad ik u aan om het artikel over de rechtsgeldige overeenkomst te lezen.

Aangezien u niet veel informatie heeft gegeven over de gehele situatie kan ik niet specifiek op uw situatie ingaan. Ik hoop dat u toch dat u een stap verder bent gekomen door dit antwoord.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
handels- en ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht


N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door onze juristen is samengesteld kunnen wij, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en/of aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.