Privacy

Wet & Recht respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat alle informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacystatement lichten we dit nader toe.

Inschrijven e-mailadres

Het is als bezoeker mogelijk om een e-mailadres achter te laten teneinde je in te schrijven en daarmee op de hoogte te worden gehouden van nieuwe artikelen, cursussen, diensten, producten en inzichten. Hierna leggen we uit wat dat inhoudt.

Voor de verzending van nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Wij hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst met MailChimp gesloten.

Doeleinden voor de verwerking

Als u uw e-mailadres achterlaat gebruiken we dat om de volgende informatie naartoe te verzenden:

  • Informatie over overige diensten of producten die wij (in de toekomst) aanbieden (marketinginformatie);
  • Informatie over cursussen en opleidingen die wij (in de toekomst) aanbieden (marketinginformatie);
  • Nieuw geplaatste (blog)artikelen.

Uiteraard is het ook mogelijk om zonder inschrijving deze informatie te verkrijgen. Dit kan via het menu op www.wetrecht.nl en voor nieuwe berichten via blog.wetrecht.nl.

Rechtsgrond

Uw e-mailadres wordt enkel opgeslagen indien u zich hiervoor aanmeldt en u hiervoor toestemming verleent. Wij gebruiken een ’two-step’-authenticatie hiervoor: u dient op een toegezonden link in uw e-mail te klikken voordat uw e-mailadres op de betreffende mailinglijst terecht komt. Zo weten we zeker dat u de gebruiker van het e-mailadres ook degene is die zich heeft aangemeld. Andere gegevens zoals naam, adres, geboortedatum et cetera, hoeft u niet op te geven en worden dus ook niet verwerkt.

Opslagtermijn

We slaan uw e-mailadres op totdat u ons verzoekt om geen e-mails meer te verzenden. In elke e-mail die wij verzenden wordt dit op een gemakkelijke manier mogelijk gemaakt.

Inzage, rectifiatie, wissing, bezwaar

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we van u verwerkt hebben. U heeft het recht om te verzoeken om rectificatie, wissing of beperking van de verwerking. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (u kunt de van u verwerkte gegevens opvragen en (laten) overdragen aan een andere verwerker).

Intrekking toestemming

U heeft het recht om uw toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. De eerdere verwerking die heeft plaatsgevonden vóór intrekking blijft uiteraard wel rechtmatig.

Overig

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Mocht u vragen of klachten hebben hebben of mocht u een van bovenstaande rechten wensen uit te oefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. U heeft bij klachten ook het recht om deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze gegevens:

Wet & Recht
(mr. B.G.N. Gubbels)
Foniëlsweg 2
6151 EJ  Munstergeleen
06 41 77 59 41
b.g.n.gubbels@wetrecht.nl

Cookies en browserinformatie

Wet & Recht verzamelt de volgende gegevens:

  • Bepaalde soorten cookies en webbakens om inzicht te krijgen in het gebruik van de website, het algemene gebruikersgemak van de site te vergroten en de site te laten functioneren.
  • De webservers van Wet & Recht slaan automatisch bepaalde (anonieme) informatie op. Het betreft onder meer URL, browsertype en browsertaal, datum, tijd en IP-adres (waarvan het laatste octet is gemaskeerd zodat deze niet te herleiden zijn tot personen/persoonsgegevens). Gegevens als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of juridische vraag worden niet opgeslagen.

Meer hierover en over het uitzetten en verwijderen van cookies kan worden gevonden op onze pagina over cookies.

Hierna worden een tweetal specifieke verwerkingen (die ook in bovenstaande pagina over cookies zijn verwerkt) apart benoemd: Google Analytics en Google AdSense.

Google Analytics

Wet & Recht gebruikt Google Analytics om bovenstaande gegevens te verzamelen ter verbetering van het gebruiksgemak. Er worden daarvoor cookies gebruikt. Wet & Recht heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en heeft tevens de volgende privacybeschermende maatregelen genomen:

  • het laatste octet van het ip-adres is gemaskeerd;
  • de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet;
  • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics. Er wordt wel gebruik gemaakt van Google Adsense, maar deze is niet gekoppeld aan Google Analytics en werkt dus niet in combinatie met Google Analytics.

Google AdSense

Wet & Recht gebruikt Google AdSense om advertenties te tonen en gebruikt cookies die daarvoor noodzakelijk zijn. Wet & Recht toont echter geen gepersonaliseerde advertenties. Dat wil zeggen dat de advertenties worden gebaseerd op (onder meer) de paginatekst en niet op eerder zoekgedrag van de bezoeker. Cookies waarmee de gebruiker kan worden gevolgd worden dan ook niet gebruikt.

Verwijderen / uitzetten cookies

Als u geen prijs stelt op cookies naast de enkel functionele cookies worden geplaatst en het gebruikersgemak als gevolg daarvan, kunt u deze uitschakelen (of u kiest bij het bezoeken van de website voor ‘enkel functionele cookies’). Voor zover Wet & Recht op de plaatsing invloed kan hebben, is dat mogelijk via de pagina over cookies. Aangezien reeds geplaatste cookies op uw eigen computer worden opgeslagen heeft Wet & Recht daar geen toegang toe. U zult het verwijderen en/of het uitschakelen ervan dus zelf moeten doen. Dit wordt gedaan via uw eigen browser en de methode daarvan verschilt per browser. Voor meer informatie hierover kunt u de website van uw browser raadplegen.

U kunt deze wijze van verwijderen en/of uitschakelen over het algemeen tevens vinden door in een internetzoekmachine te zoeken op ‘cookies uitschakelen [naam browser]’ of ‘cookies verwijderen [naam browser]’.

Meer informatie

Voor meer informatie over cookies en over uw rechten met betrekking tot die cookies (die overeenkomen met de rechten die bovenstaand zijn weergegeven voor het achterlaten van uw e-mailadres) kan worden gekeken op de pagina over cookies.