referentie

Referentie van werkgever

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Een werknemer die gaat solliciteren heeft vaak een referentie van zijn vorige werkgever nodig. Zijn potentiële nieuwe werkgever wil graag weten van de oude werkgever hoe de werknemer zijn werk heeft uitgevoerd. Soms gaat dat mis en geeft een oud werkgever een slechte referentie of is hij oneerlijk bij het geven van een referentie.

In dit artikel bekijken we daarom welke regels er zijn rondom het krijgen van een referentie van een werkgever. Aan de orde komt ook wat een werknemer mag verwachten en tevens wat een werkgever zeker niet mag doen. Ten slotte bekijken we de referentie van de werkgever die besloten ligt in een getuigschrift.

Referentie van werkgever

Een oud-werkgever is niet verplicht om een referentie te geven. Er staat namelijk geen enkele verplichting daartoe in de wet. Als werknemer is het dus verstandig om uw oud-werkgever te vragen of hij een referentie wil geven, mocht dat nodig zijn. Wil hij dat niet, dan heeft de werknemer pech.

Als de werkgever wordt opgegeven als referentie voor een potentiële nieuwe werkgever, moet hij de waarheid vertellen over de werknemer. Doet hij dat niet (bijvoorbeeld: hij stelt dat de werknemer altijd goed heeft gewerkt, terwijl dat niet zo was), dan kan hij daarvoor later aansprakelijk worden gesteld door de nieuwe werkgever.

Wat mag de werkgever niet doen bij de referentie?

De werkgever mag dus niet liegen wanneer hij een referentie geeft. Hij mag niet liegen in het voordeel van de werknemer, maar ook zeker niet in zijn nadeel. De werknemer onterecht zwart maken is dus niet toegestaan en kan een onrechtmatige daad opleveren. Ook andere handelingen die onrechtmatig zijn, zijn niet toegestaan.

Naast het feit dat de werkgever zich bij het geven van een getuigschrift moet weerhouden van onrechtmatige uitlatingen, moet hij zich ook als goed werkgever blijven gedragen. Ondanks dat de werknemer al uit dienst is, is het goed werkgeverschap dus nog steeds van toepassing. Wordt in strijd daarmee gehandeld, dan kan de werknemer schadevergoeding eisen wanneer hij daarvan nadeel heeft.

Referentie door opmaken getuigschrift

De werknemer kan een ‘gewone’ referentie (telefonisch) dus niet afdwingen. Wel kan de werknemer afdwingen dat de werkgever een getuigschrift opmaakt bij het einde van het dienstverband.

Daarin wordt altijd de aard van de werkzaamheden, de arbeidsduur (aantal uren per week bijvoorbeeld) en de data indiensttreding en uitdiensttreding opgenomen. Op verzoek van de werknemer kunnen ook nog andere zaken worden opgenomen, zoals de wijze waarop hij zijn werk (en verdere verplichtingen) heeft uitgevoerd, de wijze van beëindiging en in sommige gevallen tevens de reden van beëindiging.

Referentie van werkgever – Conclusie

Een werkgever mag een referentie geven voor een oud-werknemer, maar is niet verplicht om dat te doen. Doet hij het wél, dan moet hij er rekening mee houden dat hij enkel de waarheid vertelt: de medewerker onterecht in een goed of slecht daglicht zetten is risicovol voor de werkgever. Hij kan namelijk voor eventuele schade worden aangesproken.

Als er een conflict ontstaat met betrekking tot een referentie, dan gaat het meestal om het verstrekken van een onjuiste referentie. Wilt u iemand aansprakelijk stellen of wordt u juist aansprakelijk gesteld, dan is het raadzaam om contact op te nemen met een goede jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.