kilometerstand

Teruggedraaide kilometerstand

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wij krijgen met enige regelmaat vragen over problemen met auto’s. Dat is logisch, aangezien het vaak om veel geld gaat én er relatief veel gesjoemeld lijkt te worden in die branche. De teruggedraaide kilometerstand (of in elk geval een kilometerstand die stukken lager is dan de echte kilometerstand) bij de aankoop van een auto is een van de steeds weer terugkomende problemen.

Dit artikel gaat daarom over de teruggedraaide kilometerstand en de juridische gevolgen daarvan. Wat kunt u nog doen wanneer de kilometerstand teruggedraaid is? Kunt u nog van de auto af? Kunt u schadevergoeding vragen? Wij leggen het u uit.

De teruggedraaide kilometerstand

Wanneer u geconfronteerd wordt met een kilometerstand die teruggedraaid lijkt te zijn, is het van belang om daar bewijzen van te verzamelen. Dat zijn aan de ene kant bewijzen dat de verkoper net heeft gedaan alsof de kilometerstand niet is teruggedraaid (indien ze er zijn) en (belangrijker!) aan de andere kant bewijzen waaruit blijkt dat de kilometerstand juist wel is teruggedraaid.

Hoe meer bewijzen er zijn, hoe beter uw zaak is, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk.

Wanprestatie

Wanneer u een overeenkomst sluit, moeten beide partijen zich houden aan die overeenkomst. Een teruggedraaide kilometerstand op een auto die is gekocht, betekent in verreweg de meeste gevallen dat er een non-conform product is geleverd en dat er dus sprake is van wanprestatie. Wanneer dat gebeurt, hangt de wet daar mogelijkheden voor u als koper aan.

Een teruggedraaide kilometerstand kan zo betekenen dat u de overeenkomst mag ontbinden. Tevens kan het betekenen dat u recht heeft op schadevergoeding. Dat geldt uiteraard enkel wanneer u ook daadwerkelijk schade heeft geleden en voor zover u schade heeft geleden.

U kunt ook (gedeeltelijk) schadevergoeding eisen voor het feit dat de kilometerstand is teruggedraaid, maar de auto wel gewoon behouden. Natuurlijk zal de schadevergoeding dan nooit het gehele aankoopbedrag zijn.

Mocht u de koopprijs nog niet hebben betaald, dan kunt u die betaling opschorten (en daarna behouden wanneer u de overeenkomst ontbindt).

Vernietiging

Wanneer er sprake is van een teruggedraaide kilometerstand bij een gekochte auto, wordt vernietiging minstens net zo vaak gebruikt dan wanprestatie. Bij vernietiging moet u zich beroepen op een vernietigingsgrond, in dit geval op een wilsgebrek. Daarvan zijn er vier, maar van belang zijn hier ‘bedrog‘ en ‘dwaling‘.

Vaak worden deze naast elkaar gebruikt. Bij een geslaagd beroep hierop (en dat is er al snel in het geval van een teruggedraaide kilometerstand), wordt de overeenkomst vernietigd. Dat houdt in dat hij juridisch gezien nooit heeft bestaan. De eventueel al geleverde prestaties moeten ongedaan worden gemaakt: de auto moet teruggegeven worden, het geld moet worden terugbetaald.

De teruggedraaide kilometerstand in het strafrecht

Sinds 1 januari 2014 is een teruggedraaide kilometerstand ook gemakkelijker aan te pakken via het strafrecht. Voor personenauto’s en bestelauto’s is het daarom nu officieel verboden om de kilometerstand terug te draaien (niet voor vrachtauto’s).

Overigens is het voor eerdere gekochte auto’s (en voor vrachtauto’s) ook eventueel mogelijk om de verkoper strafrechtelijk aan te pakken wanneer de kilometerstand is teruggedraaid. In dat geval zou dat bijvoorbeeld kunnen wegens het veel bredere delict ‘bedrog’.

Om gebruik te kunnen maken van het strafrecht, moet u aangifte doen bij de politie. Zij doen onderzoek en vervolgen de verkoper van de auto eventueel. Om uw geld terug te krijgen, kunt u echter beter gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden van wanprestatie en vernietiging.

Autoverkoper werkt niet mee

Het komt regelmatig (vaker wel, dan niet) voor dat de autoverkoper niet meewerkt met het ontbinden of vernietigen van de koopovereenkomst van de auto wegens een teruggedraaide kilometerstand. Soms wordt de teruggedraaide kilometerstand gewoonweg ontkend, soms stelt de autoverkoper dat hij het ook niet wist. Dergelijke redenen/excuses/smoesjes maken niets uit voor uw rechtspositie.

Werkt de autoverkoper nog steeds niet mee, dan is aan te raden om een jurist in te schakelen. Vaak worden dergelijke problemen al met één brief van een jurist opgelost voor weinig kosten. Werkt dat niet, dan moet de rechter eraan te pas komen. Een goede jurist zal dan overigens zoveel als mogelijk de kosten van de rechtsbijstand verhalen op de autoverkoper.

Kortom

Er zijn dus een aantal mogelijkheden indien u een auto heeft gekocht met een teruggedraaide kilometerstand. U kunt strafrechtelijk aangifte doen, maar u kunt om uw geld terug te krijgen beter civielrechtelijke stappen nemen. Werkt de autoverkoper niet mee, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.