uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing

Kennis Artikelen Personen- en familierecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer dit noodzakelijk is voor de gezondheid en opvoeding van een minderjarig kind, kan uithuisplaatsing van het kind plaatsvinden. In dit artikel gaat het over die uithuisplaatsing: Wanneer is uithuisplaatsing door Bureau Jeugdzorg mogelijk? Voor welke termijn vindt dit plaats? Wanneer komt er nog meer een einde aan de uithuisplaatsing?

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing van een minderjarig kind is mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor de gezondheid en opvoeding van een minderjarig kind. De rechter machtigt Bureau Jeugdzorg in een dergelijk geval om de minderjarige dag en nacht uit huis te plaatsen. Bureau Jeugdzorg moet dit binnen drie maanden doen, anders vervalt de machtiging.

Wanneer dit noodzakelijk is, kan Bureau Jeugdzorg tevens voor de duur van de uithuisplaatsing de contacten tussen de met het gezag belaste ouder en het kind beperken. Bij gewijzigde omstandigheden kan Bureau Jeugdzorg deze maatregel geheel of gedeeltelijk intrekken. Ook de rechter heeft de mogelijkheid om deze maatregel geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.

Het verzoek tot uithuisplaatsing kan komen van Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en van het Openbaar Ministerie.

Duur uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing duurt ten hoogste één jaar. Op verzoek van Bureau Jeugdzorg of van de Raad voor de Kinderbescherming kan uithuisplaatsing echter worden verlengd met telkens een termijn van ten hoogste een jaar.

Wanneer Bureau Jeugdzorg niet overgaat tot een verzoek tot verlenging, moet de Raad voor de Kinderbescherming hiervan op de hoogte worden gesteld. Daarbij moet ook verslag worden gedaan van het verloop van de uithuisplaatsing.

Einde uithuisplaatsing

De uithuisplaatsing kan voor het einde van de termijn worden beëindigd door Bureau Jeugdzorg. Daarbij wordt verslag gedaan aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Tevens kan een met het gezag belaste ouder, iemand die de minderjarige verzorgt en opvoedt als behorende tot zijn gezin en de minderjarige zelf een verzoek indienen bij Bureau Jeugdzorg tot beëindiging. Het verzoek kan ook verkorting van de uithuisplaatsing inhouden, net als een verzoek tot het afzien van wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige. Bureau Jeugdzorg besluit binnen twee weken na ontvangst van het verzoek.

Naast het verzoek aan Bureau Jeugdzorg, kunnen de hierboven genoemde personen ook een verzoek indienen bij de rechter. Ook hij kan de machtiging tot uithuisplaatsing geheel of gedeeltelijk intrekken of de termijn van uithuisplaatsing verkorten.

Uithuisplaatsing – Conclusie

Uithuisplaatsing van een minderjarige door Bureau Jeugdzorg kan gebeuren wanneer de rechter daarvoor een machtiging afgeeft. De uithuisplaatsing duurt ten hoogste één jaar, maar kan wel verlengd worden. Tussentijds opheffen is mogelijk, maar dat besluit moet van de rechter of van Bureau Jeugdzorg komen.

Wanneer er een conflict is rondom de uithuisplaatsing van minderjarigen, kan het verstandig zijn om de hulp van een juridisch professional in te roepen. Doe dit dan zo snel als mogelijk: over het algemeen is de kans op een gunstige afloop dan groter.

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.