Verkoper levert stacaravan waarvoor staangelden niet zijn betaald

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Als ik van iemand iets koop,de helft van de koopsom betaald is, een afspraak maak,bij levering het restant. De verkoper laat niets meer van zich horen, via via uiteindelijk een afspraak gemaakt,maar komt niet opdagen om het af te handelen. Kan iemand anders die van de hele gang van zaken weet, het object vorderen (op eigen houtje) omdat daat ook wat open staat? Alvast bedankt voor uw antwoord,

vr gr …

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer/mevrouw …,

Als ik het goed begrijp stelt u de volgende casus voor: u heeft iets gekocht dat u gedeeltelijk betaald heeft. Er heeft nog geen levering plaatsgevonden, maar bij de levering wordt het restant betaald. De verkoper blijkt daarna niet te willen leveren. Een derde partij die een ook vordering heeft op de verkoper ‘vordert’ hetgeen u in eerste instantie heeft gekocht.

De onduidelijkheid zit in wat u onder ‘vorderen’ verstaat. Zonder een duidelijke uitleg kan ik dan ook helaas geen inschatting maken van de juridische stand van zeken. Is ‘vorderen’ simpelweg het wegnemen van het object dat u heeft gekocht? Is ‘vorderen’ het opeisen van het product omdat er bij die derde ook een koopovereenkomst ligt? Is ‘vorderen’ het op basis van een andere hoedanigheid opeisen van het object? Is ‘vorderen’ het naar de rechter stappen en beslaglegging eisen?

Kortom: ik wil u graag een antwoord geven op uw vraag, maar daarvoor zult u mij wat meer informatie over de situatie moeten geven. Over het algemeen geldt: hoe meer (relevante) informatie, hoe beter wij een advies kunnen geven.

Reactie

Sorry voor de onduidelijkheid, De eerste vraag is wel begrepen.

Ik zal het toelichten,het betreft een stacaravan,die wij wilden kopen,stond op een camping,op marktplaats aangemeld als te koop. Wij waren te goeder trouw, zo als in de eerste E-mail beschreven contact gezocht met de verkoper, enz . Toen de transactie niet lukte zoals verwacht, contact gezocht met de camping waar de caravan staat.

De verkoper had bevestigd dat de prijs incl het staangeld van het seizoen 2012 voldaan, tot onze verbazing,kregen we een heel ander antwoord,de verkoper was al 2 jaar in gebreke gebleven wat betreft zijn financiële verplichtingen, wat inhoudt ongeveer 4000 euro achterstand.

Van hun kwam het voorstel betaal ons ongeveer de helft van zijn schuld dan mogen jullie blijven staan. Hier niet op in gegaan. Recent hoorden we dat de camping de caravan tot eigendom heeft verklaart op grond van, wat mij ondijdelijk is Explotatie recht of zo iets,was onduidelijk. Waar het op neer komt,de campingbaas dacht bij zijn eigen eerst ik, terwijl hij duidelijk op de hoogte was onze gang van zaken.

Ik hoop dat u ons een goed advies kunt geven,

vr gr …

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer …,

Bedankt voor uw e-mail. Dit verduidelijkt de zaak voor mij, waardoor ik een beter toegespitst antwoord kan geven.

U heeft de caravan nog niet geleverd gekregen van de verkoper, waardoor u deze ook nog niet in eigendom heeft. Het eigendom van de caravan ligt bij de verkopende partij. Het opeisen van de caravan door de campingbeheerder is een vreemde zaak, aangezien ik me afvraag op grond waarvan hij besluit om de caravan zijn eigendom te verklaren. Hoe dan ook: hier heeft u niets mee te maken: de caravan is nog niet uw eigendom omdat hij nog niet geleverd is.

Ten opzichte van de verkoper heeft u uiteraard wel rechten: u kunt hem aan zijn verplichtingen houden. Zijn verplichtingen zijn het leveren van de stacaravan waarvoor het staangeld is voldaan. Aangezien hij dat niet doet én blijkt dat het staangeld niet is betaald, heeft u een aantal mogelijkheden. De eerste twee kunt u meer uitgebreid vinden in het volgende artikel: https://www.wetrecht.nl/wanprestatie-wat-zijn-de-mogelijkheden/ . Over de laatste mogelijkheid is nog geen artikel geschreven.

Allereerst kunt u nakoming van de overeenkomst eisen: u eist dan dat de verkoper zijn verplichtingen nakomt. Of dat in dit geval gaat werken betwijfel ik, gezien de houding van de verkoper.

U kunt de overeenkomst ook ontbinden. Soms kan dat direct, soms is eerst ‘ingebrekestelling’ nodig, een brief waarin u de verkoper aanmaant om zijn verplichtingen na te komen. Of ingebrekestelling nodig is ligt aan de gang van zaken tussen de verkoper en de campingbeheerder en de vraag of de caravan nog steeds per direct geleverd zou kunnen worden. Ook hangt het af van de vraag of er een ‘harde deadline’ is verstreken (een tijdstip voor levering) of dat de verkoper duidelijk laat blijken dat hij de overeenkomst niet meer nakomt. In beide gevallen is ingebrekestelling ook niet nodig om te kunnen ontbinden.

Ten slotte kunt u de overeenkomst vernietigen op grond van bedrog of dwaling, aangezien de verkoper u heeft misleid ten aanzien van de betaalde staangelden.

In geval van ontbinding van de overeenkomst, maar ook in het geval van vernietiging van de overeenkomst zult u dit aan de verkoper moeten mededelen. In beide gevallen zal de verkoper u het betaalde voorschot terug moeten geven (al is dat op verschillende juridische gronden). Gebeurt dat niet, dan is de enige mogelijkheid een gang naar de rechter om hem te dwingen het geld terug te betalen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.