Verkoper verwijst naar fabrikant voor garantie

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Wij hebben bij een leverancier een aantal GSM telefoons gekocht. Deze hebben dermate veel problemen dat er niet mee te werken valt. Ik heb deze apparaten opgestuurd naar onze leverancier. Deze geeft echter aan dat ik ze rechtstreeks naar de fabrikant moet sturen.

Graag zou ik willen weten of bovenstaand juist is.

Mvg,

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer …,

Uiteraard heeft de leverancier graag dat u zich wendt tot de fabrikant. Dat scheelt hem een hoop administratie en rompslomp. Toch hoeft u dat soort verzoeken meestal niet in te willigen.

Wanneer u niet met uw leverancier heeft afgesproken dat u zich bij problemen direct bij de fabrikant moet melden, hoeft u dat ook niet. U heeft een overeenkomst gesloten met de leverancier, waarbij hij werkende telefoons moet leveren terwijl u die moet betalen. Worden ondeugdelijke telefoons geleverd, dan kunt u de leverancier daarop aanspreken en hoeft u zich niet te laten afschepen met een verwijzing naar de fabrikant.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan horen we die graag.

Reactie op antwoord

Geldt u antwoord ook als dit in de algemene voorwaarden staat van het bedrijf? Eigenlijk, kunnen de algemene voorwaarden van een bedrijf de regelgeving in de wet “overrulen”? Als ik het goed gelezen heb wordt dit namelijk ook beschreven.

Mvg,

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer …,

Algemene voorwaarden mogen de regelgeving in de wet niet ‘overrulen’, aangezien ze onderdeel zijn van een overeenkomst. Wanneer deze regel echter in de algemene voorwaarden van het bedrijf staat, bent u daar in beginsel aan gebonden: de regel overruled de wet namelijk niet. De wet zegt immers: ‘je moet je overeenkomsten nakomen’.

De regel in de algemene voorwaarden is niet geldig wanneer hij zogenaamd ‘onredelijk bezwarend’ is. Voor consumenten is die bewijslast redelijk makkelijk (aangezien er voorbeelden van onredelijk bezwarend voor consumenten in de wet zijn opgenomen), maar voor u als bedrijf is het zaak om daadwerkelijk te bewijzen dat deze regel een bepaalde onredelijke last op u legt. Ik acht het niet waarschijnlijk dat een rechter zou besluiten dat deze afspraak onredelijk bezwarend is, aangezien u daarbij meer moet denken aan algemene voorwaarden die zeggen: “De opsteller van deze voorwaarden hoeft zijn product niet te leveren of mag zijn product veel te laat leveren”.

Kortom: staat het in de algemene voorwaarden, dan raad ik u aan om die te volgen en uw verhaal te halen bij de fabrikant.

Dat laat overigens onverlet dat u geen overeenkomst heeft met de fabrikant (en die ook niet kunt krijgen doordat de leverancier dit in zijn algemene voorwaarden zet): de fabrikant kan prima weigeren om u te helpen met uw toestellen. Gebeurt dat, dan zult u zich toch moeten wenden tot de leverancier.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, dan horen we die graag.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.