Verwijtbaar werkloos

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Moet je altijd bezwaar aantekenen tegen het ontslag om recht te krijgen op een ww uitkering? Of kan je bij een ontslagprocedure via het uwv ook onder protest voor akkoord tekenen?

Antwoord Wet & Recht

Geachte heer/mevrouw,

Het recht op een WW-uitkering hangt (onder meer) af van de vraag of u ‘verwijtbaar werkloos’ bent geworden. Is dat het geval, dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. Een ontslag door middel van opzegging (de UWV-route) valt echter meestal niet onder verwijtbaar werkloos.

Ervan uitgaande dat u het heeft over ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen, zeggen de uwv-beleidsregels: “UWV gaat er vanuit dat een einde van een dienstbetrekking wegens bedrijfseconomische redenen altijd op initiatief van de werkgever tot stand komt, ook als de werknemer bijvoorbeeld vrijwillig ingaat op een vertrekregeling. In dat geval gaat UWV er vanuit dat dan geen sprake is van verwijtbare werkloosheid”.

Overigens: bij opzegging van de arbeidsovereenkomst is uw akkoord niet nodig. U hoeft dus niet onder protest te tekenen. Sterker nog: u hoeft helemaal niets te tekenen. Wanneer u een ontslagverklaring tekent, kan dat een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn, waarmee u als het ware zelf ontslag neemt. Overigens verspeelt u dan ook nog niet per se uw recht op WW, zolang die beëindiging met wederzijds goedvinden maar voortkomt uit initiatief van de werkgever (en het is erg handig als u dat erin laat opnemen).

Voor meer informatie kunt u kijken in het artikel over de WW-uitkering.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.