Zoon steelt geld, politie neemt aangifte niet op

Kennis Artikelen Vragen

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Vraag

Beste,

Bij een vriendin van mij heeft de 19jarige zoon meerdere malen geld gestolen en met zijn vrienden vergokt. De politie wil niets doen en neemt geen aangifte op. Dit is toch hoogst merkwaardig?

Kan dit zomaar of moet je je kinderen zomaar goederen uit je huis laten stelen? Gaarne uw antwoord of advies.

Hartelijke dank,

Antwoord Wet & Recht

Geachte mevrouw …,

Wanneer er sprake is van diefstal zal de politie een aangifte moeten opnemen wanneer uw vriendin daarom vraagt. Hoewel ik de rest van de feiten in deze zaak uiteraard niet ken, vermoed ik dat uw vriendin wordt weggestuurd omdat er niet voldoende bewijzen bestaan en politie en justitie in een rechtszaak niet kunnen bewijzen dat zij daadwerkelijk wordt bestolen van haar geld. Enkel haar woord is niet voldoende. Toch moet de politie een proces verbaal opmaken op het moment dat uw vriendin dat aangeeft, daarin hebben zij geen keuze.

Wordt er niets gedaan met deze aangifte, dan is het mogelijk om de officier van justitie te vragen om die aangifte op te nemen. Wanneer ook hij niets doet, kunt u de officier van justitie dwingen om vervolging in te stellen. Dit kan (eventueel met hulp van een jurist) bij het Gerechtshof, waar een klacht kan worden ingediend over de gang van zaken. Het gerechtshof bekijkt of de klacht gegrond is. Besluit het gerechtshof dat er vervolging moet plaatsvinden, dan is de officier van justitie verplicht om te vervolgen.

Voor meer informatie over wel of niet vervolgen kunt u kijken in het artikel over vervolging.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.