achterstallig loon

Achterstallig loon

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het komt regelmatig voor dat een werkgever zijn verplichtingen in zoverre niet nakomt dat er achterstallig loon ontstaat. Gelukkig zijn er meerdere mogelijkheden om hiermee om te gaan als werknemer.

In dit artikel bekijken we wanneer loon achterstallig wordt, door welk soort situaties dat kan gebeuren, hoe u achterstallig loon alsnog kunt innen en op welke manier ‘schadevergoeding’ voor te laat betalen tot stand komt.

Achterstallig loon

Achterstallig loon is simpelweg loon dat nog niet is uitbetaald op de uiterste dag dat het had moeten zijn uitbetaald. Dit kan om twee verschillende redenen gebeuren, die beiden een andere oplossing behoeven:

 • Uw werkgever wil niet betalen, bijvoorbeeld doordat er een arbeidsconflict is ontstaan.
 • Uw werkgever kan niet betalen door betalingsonmacht.

In beide gevallen is een andere aanpak noodzakelijk. In het eerste geval is het van belang om met goede argumenten en met genoeg bewijs het loon te innen, in het tweede geval is het meer van belang om te bekijken of er nog mogelijkheden zijn om de vordering alsnog te verhalen op de werkgever. In beide gevallen is het verstandig om een jurist te raadplegen.

Wanneer wordt loon achterstallig?

Volgens de wet moet de werkgever het loon voldoen na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de arbeidsovereenkomst moet worden berekend.

Dat wil dus zeggen dat het loon van mei als achterstallig loon kan worden aangemerkt vanaf 1 juni. Het loon van mei, zal door de meeste werkgevers worden uitbetaald rond 25 mei.

Voor andere (niet vaste) looncomponenten kan het toegestane betalingstijdstip later liggen, bijvoorbeeld omdat ze nog moeten worden berekend.

Extra loon vanwege te laat betalen

Wanneer er sprake is van achterstallig loon, heeft u recht op een aantal extra’s:

 • De wettelijke verhoging.
  • De wettelijke verhoging begint te lopen drie dagen nadat de werkgever te laat is;
  • Dag vier tot en met dag acht leveren 5% per dag verhoging op;
  • De dagen erna leveren 1% per dag aan verhoging op;
  • Het maximum is 50% aan verhoging, al vinden rechters in de praktijk 25% vaak voldoende.
 • De wettelijke rente is een verhoging van enkele procenten per jaar. Dit komt vaak overeen met ‘slechts’ enkele tientallen euro’s.
 • Buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten kunnen (uiteindelijk) bij elke geldvordering worden ge├»nd, als schadevergoeding voor de tijd en kosten die in het innen van het achterstallig loon zijn gaan zitten.
 • Gerechtelijke incassokosten. Mocht de zaak bij de rechter moeten komen, dan kunt u meestal ook aanspraak maken op een proceskostenveroordeling.

Doordat er zoveel extra componenten in de vordering kunnen worden verwerkt, wordt de vordering uit achterstallig loon aanzienlijk groter. Vaak worden die extra’s gebruikt om juridische hulp in te schakelen zodat het innen van de vordering weinig extra geld kost.

Werkgever werkt niet mee en betaalt achterstallig loon niet

Uiteraard probeert u eerst zelf om het achterstallig loon, de verhoging en de wettelijke rente te innen bij uw werkgever. Het komt echter vaak voor dat werkgevers daar niet aan meewerken. Soms betaalt de werkgever helemaal niet, soms slechts gedeeltelijk (bijvoorbeeld wel het achterstallig loon, maar niet de verhoging of wettelijke rente). Wat dan?

In dat geval kan het loon via de rechter worden gevorderd. Er moet dan een dagvaarding worden uitgebracht, zodat de zaak bij de rechtbank terecht zal komen. Is er spoed bij omdat u uw rekeningen niet meer kunt betalen? Dan kan een kort geding worden gestart om sneller het loon te kunnen innen. Het is verstandig om in beide gevallen een jurist in de arm te nemen.

Overigens zal het innen van achterstallig loon niet altijd mogelijk zijn: soms heeft de werkgever simpelweg geen mogelijkheden om te betalen. In dergelijke gevallen kan het aanvragen van een faillissement te overwegen zijn, omdat het UWV u bij een faillissement alsnog maximaal 13 weken achterstallig salaris uitbetaalt.

Wat de beste keuze is in een specifiek geval is lastig in zijn algemeenheid te zeggen. Het is verstandig om een jurist te raadplegen en in te schakelen indien het u zelf niet lukt om uw loon te innen.

Achterstallig loon – Conclusie

Achterstallig loon is loon dat niet is uitbetaald op de dag na de laatste dag dat uitbetaling plaats kon vinden. Na drie dagen begint de wettelijke verhoging te lopen, waarop u aanspraak kunt maken. Tevens heeft u recht op in elk geval de wettelijke rente en eventueel op (buiten)gerechtelijke incassokosten.

Betaalt uw werkgever uw loon niet meer? Heeft u het zelf al geprobeerd te innen, maar betaalt uw werkgever nog steeds niet? Wilt u er wel graag nog aanspraak op maken? Dan is het verstandig om een jurist in te schakelen om het achterstallig loon voor u te innen. Gezien de verhogingen en vergoedingen voor kosten, komt u over het algemeen goed uit de kosten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.