arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Aflopen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt niet onbeperkt door, zoals de naam al zegt. Deze arbeidsovereenkomst, ook wel ’tijdelijk contract’ genoemd, is aangegaan met een bepaald eindpunt in gedachten. Vaak is dat een datum, maar het kan ook bijvoorbeeld het einde van een project zijn, zonder dat daar direct een datum aan gekoppeld is.

Bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gelden een aantal regels. Het is zowel voor de werkgever als voor de werknemer van belang om goed in de gaten te houden wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt (of op een andere manier ten einde komt) en welke regels dan gelden.

Aflopen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt normaal gesproken ‘gewoon’ af. Geldt de arbeidsovereenkomst voor één jaar, dan loopt hij ook simpelweg af nadat die tijd is verstreken. Het is natuurlijk wel mogelijk om de arbeidsovereenkomst te verlengen zodat de werknemer gewoon in dienst kan blijven.

Het is voor de werkgever bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet wordt verlengd van groot belang om in de gaten te houden dat de werknemer ook daadwerkelijk duidelijk te horen krijgt dat de arbeidsovereenkomst afloopt en niet verlengd wordt. Wordt er niets medegedeeld en gaat de werknemer gewoon aan het werk de dag na het aflopen van de arbeidsovereenkomst, dan wordt deze automatisch verlengd.

Iets dergelijk kan nog eens extra problematisch zijn wanneer de werknemer volgens de ketenregeling een vast contract zou moeten krijgen. Heeft hij reeds drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gehad en loopt de derde af, dan is nummer vier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook indien de werknemer reeds drie jaren in dienst is, is de volgende arbeidsovereenkomst er een voor onbepaalde tijd. Vanaf 1 juli 2015 is dat zelfs al na twee jaren in dienst.

Zoals te zien is, is het voor de werkgever dus van groot belang dat hij goed bijhoudt wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aflopen. Doet hij dat niet, dan kan hij voor vervelende verrassingen komen te staan. Voor de werknemer is het uiteraard van belang om goed in de gaten te houden wat zijn rechten zijn: die zijn wettelijk gezien vaak sterker dan hij zelf denkt.

Mededeling bij aflopen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 is het tevens van belang voor een werkgever om mededeling te doen van het al dan niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is de zogenaamde ‘aanzegtermijn’. De aanzegging moet zowel worden gedaan bij het niet, als bij het wél verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

De aanzegtermijn is minimaal één maand. Loopt een arbeidsovereenkomst op 1 april af, dan moet uiterlijk op 1 maart schriftelijk aan de werknemer duidelijk zijn gemaakt of zijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Uitzondering hierop is de situatie waarin de arbeidsovereenkomst eindigt op een moment dat nog niet is vastgesteld. Denk daarbij aan de situatie waarbij een werknemer voor de duur van een bepaald project in dienst is. Ook wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft die minder dan zes maanden duurt, hoeft niets te worden medegedeeld.

Moet de werkgever een mededeling doen bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en doet hij dat niet, dan moet hij een vergoeding betalen, tenzij hij in faillissement, surseance van betaling of de WSNP zit.

De hoogte van de vergoeding is maximaal één maandsalaris indien de mededeling niet wordt gedaan. Wordt de mededeling wél gedaan, maar is hij te laat, dan wordt de hoogte naar rato berekend. Is de werkgever één week te laat, dan moet hij een weekloon aan vergoeding betalen.

Wordt de aanzegging niet gedaan bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst, dan zal de werknemer de vergoeding claimen indien zijn arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. Echter, indien zijn arbeidsovereenkomst wél verlengd wordt, zal hij de vergoeding vaak niet claimen om de goede vrede te bewaren. Hij heeft maar drie maanden na het te laat aanzeggen om de vergoeding te vorderen.

Verdere soorten einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Behalve het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan deze arbeidsovereenkomst ook nog op een aantal andere manieren ten einde komen. Dat zijn:

  • Ontslag in de proeftijd: Ontslag in de proeftijd is in beginsel altijd mogelijk bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wel van belang is, dat er bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of minder, geen proeftijd overeen mag worden gekomen.
  • Opzegging van de arbeidsovereenkomst: Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst kan ook leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst. Dit kan gebeuren door zowel de werkgever als door de werknemer, maar daar moet wél een mogelijkheid voor worden gegeven in de arbeidsovereenkomst. Is die mogelijkheid er niet, dan kan niet tussentijds worden opgezegd.
  • Ontslag op staande voet: Indien er sprake is van een dringende reden om ontslag op staande voet te kunnen geven, kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden opgezegd zonder dat er rekening met de regels rondom opzegging moet worden gehouden.
  • Wederzijds goedvinden: Wanneer zowel werknemer als werkgever akkoord zijn met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, kan de arbeidsovereenkomst uiteraard ook beëindigd worden.

Aflopen arbeidsovereenkomst bepaalde tijd – Conclusie

Bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is het van belang dat er een aantal zaken duidelijk in de gaten worden gehouden. Zo moet er worden bekeken wanneer dat de arbeidsovereenkomst precies afloopt én of er een mededeling moet worden gedaan. Wordt een van beiden verzuimd, dan kan dat leiden tot gevolgen die uiteenlopen van een (kleine) vergoeding die betaald moet worden, tot het vastzitten aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Zowel voor werkgever als voor werknemer is het dus oppassen geblazen. Het is verstandig om bij twijfels even juridisch advies in te winnen bij een jurist. Dat blijkt in de praktijk zijn geld altijd waard te zijn en het behoedt u voor het maken van verkeerde keuzes.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.