verlenging arbeidsovereenkomst

Verlenging van de arbeidsovereenkomst

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, is er vaak bij het aflopen ook sprake van verlenging. Dit artikel gaat over die verlenging: wanneer is verlenging van de arbeidsovereenkomst nodig? Hoe zit het met stilzwijgende verlenging? Wat is de ‘ketenregeling’?

Verlenging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd / onbepaalde tijd

‘Vroeger’ kreeg een werknemer vaak bij indiensttreding een ‘vast contract’, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Na het aflopen van zijn proeftijd bleef zijn contract doorlopen totdat er door een van beide partijen een einde aan werd gemaakt. Verlenging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was niet nodig.

In de huidige maatschappij komt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vrijwel niet meer voor bij werknemers die net in dienst treden. Zij krijgen vrijwel altijd eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Die arbeidsovereenkomst loopt (vaak na één jaar) op een gegeven moment af. Verlenging is dan noodzakelijk, dat gebeurt door het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of door het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Sinds 1 januari 2015 is de werkgever verplicht om bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duren minimaal één maand vooraf aan de werknemer kenbaar te maken of zijn arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Doet hij dat niet, dan moet hij de werknemer naar rato dat hij te laat is extra doorbetalen (maximaal één maand dus).

Stilzwijgende verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer de arbeidsovereenkomst van de werknemer afloopt op 1 mei, terwijl de werknemer gewoon doorwerkt en de werkgever ook niet protesteert, is er sprake van stilzwijgende verlenging. Dat houdt in dat de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft voor dezelfde tijd als de oude arbeidsovereenkomst. Was de oude arbeidsovereenkomst voor één jaar, dan is de nieuwe ook één jaar.

Voor de werkgever is het dus verstandig om in de gaten te houden wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een werknemer afloopt, omdat hij anders weer een nieuwe periode aan de werknemer ‘vastzit’, terwijl hij dat wellicht niet wil.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan bij verlenging worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wanneer werkgever en werknemer dat afspreken.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geeft de werknemer meer zekerheid omdat het lastiger is hem te ontslaan. Ook zitten er nog andere voordelen aan het hebben van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waaronder het feit dat hypotheekverstrekkers veel gemakkelijker geld voor de aankoop van een huis zullen uitlenen.

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd via de ketenregeling

Omdat het lastiger is de werknemer te ontslaan wanneer hij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, zal de werkgever de werknemer liever steeds een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Wil hij dan van de werknemer af, dan wacht hij op het einde van de arbeidsovereenkomst en deelt hij de werknemer mede dat hij maandag niet meer hoeft te verschijnen.

Dit is vervelend voor de werknemer. Daarom heeft de wetgever de ‘ketenregeling’ in het leven geroepen. Die houdt in dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd standaard een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt na drie keer verlengen óf na drie jaar.

Schematisch ziet de ketenregeling er dus zo uit:

Tijdlijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De werkgever kan hier onderuit komen door de werknemer eerst enige tijd uit dienst te laten gaan, voordat hij contract nummer vier krijgt of voordat hij langer dan drie jaar in dienst is. De werknemer moet drie maanden uit dienst blijven, voordat hij weer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan krijgen.

Afwijking van deze regel is mogelijk in de cao, waardoor er pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ontstaan na vier of vijf arbeidsovereenkomsten én er is een afwijking mogelijk wanneer de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd drie jaar duurt. Daarna is namelijk nog één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van drie maanden of minder mogelijk.

Verlenging van de arbeidsovereenkomst – Conclusie

De verlenging van de arbeidsovereenkomst kan worden gedaan in samenspraak tussen werkgever en werknemer. Ook is het mogelijk dat verlenging stilzwijgend gebeurt. Daarnaast is het mogelijk dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt door de ketenregeling.

Wordt uw arbeidsovereenkomst niet verlengt terwijl u denkt dat u eigenlijk al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt, erkent uw werkgever stilzwijgende verlenging niet of heeft u andere arbeidsrechtelijke problemen? Dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Hoe sneller u dat doet, hoe groter de kans op een gunstige afloop van uw zaak.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.