kind

Bezit van kinderporno

Kennis Artikelen Strafrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Er zijn een aantal zedendelicten in Nederland die strafbaar zijn. Daaronder vallen onder andere verkrachting en aanranding. Ook de term kinderporno (volledig: ‘kinderpornografie’) klinkt menigeen bekend in de oren. Wanneer is er sprake van kinderporno? Wat mag allemaal niet gedaan worden met kinderporno? Welke straf staat er op overtreding van deze wetsartikelen?

Kinderporno

‘Normale’ pornografie wordt in Nederland toegestaan, tenzij iemand deze op een ‘voor het openbaar verkeer’ bestemde plaats openlijk aanbiedt of tentoonstelt of wanneer iemand deze aan een ander toezend zonder dat de ander erom heeft gevraagd.

Kinderporno is nooit toegestaan in Nederland. Niet enkel het bezitten van kinderporno is strafbaar: ook het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen (maken van kinderporno), invoeren, doorvoeren, uitvoeren, verwerven (waaronder kopen valt) en het downloaden is strafbaar. De wetgever spreekt daarbij niet van ‘downloaden’, al komt het daar in grote lijnen wel op neer. Ook het zogenaamde ‘streamen’ van kinderporno is strafbaar. Dit artikel gaat over bezit van kinderporno, maar geldt ook voor de bovenstaande zaken.

Als kinderporno wordt gezien een afbeelding (dat hoeft géén foto te zijn, het mag bijvoorbeeld ook een film zijn) van een seksuele gedraging waarbij iemand die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken of schijnbaar is betrokken. Voor kinderporno is de leeftijdsgrens dus 18 jaar.

Uiteraard is ook het hebben van seks met kinderen in veel gevallen strafbaar en gaat dat samen met het maken van kinderporno. Dat valt echter buiten het bereik van dit artikel. Voor meer informatie daarover kan worden gekeken in het artikel over seks met minderjarigen.

De hoogte van de straf voor bezit van kinderporno

De hoogte van de maximumstraf voor het bezit van kinderporno is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie (78.000 euro).

Uiteraard kan degene die de seksuele handelingen in de kinderporno heeft uitgevoerd vaak zwaarder gestraft worden. Seks met minderjarigen is vaak apart strafbaar gesteld: het seksueel binnendringen van het lichaam van iemand onder de 12 kan gestraft worden met 12 jaar gevangenisstraf. Het plegen van ontuchtige handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van iemand tussen de 12 en de 16 is strafbaar met ten hoogste 8 jaar gevangenisstraf. Is er echter sprake van verkrachting, dan is ook dat maximaal 12 jaar gevangenisstraf.

Natuurlijk zal de hoogte van de daadwerkelijke straf bij een veroordeling voor bezit van kinderporno voornamelijk zijn toegespitst op de omstandigheden van het geval.

Ten slotte heeft een veroordeling voor betrokkenheid bij kinderporno (op welke manier dan ook) een stigmatiserende werking. Na het uitzitten van een eventuele straf voor bezit van of betrokkenheid bij kinderporno is het erg moeilijk voor de dader om terug te keren en wederom geaccepteerd te worden in de maatschappij.

Strafverzwarende omstandigheden bij bezit van kinderporno

Wanneer iemand kinderporno bezit kan hij veroordeeld worden. Er zijn daarbij omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de straf die geëist wordt hoger is. Bij een veroordeling is het dan ook te verwachten dat de opgelegde straf hoger is.

Een verdachte kan rekenen op een hogere strafeis wanneer hij bezig is met grootschalig aanbieden en met commerciële activiteiten of zelfs met vervaardiging van kinderporno. Ook wanneer de betreffende kinderporno ernstiger van aard is, zal de strafeis hoger zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van geweld, van jongere slachtoffers en van een langere tijdsperiode.

Recidive en bezit van kinderporno

Wanneer het bezit van kinderporno meerdere malen voorkomt, zal de eventuele straf ook hoger zijn. Hoe meer kinderporno er gevonden zal worden waar een dader bij betrokken is, hoe hoger de straf waarschijnlijk zal uitvallen. Ook de wetgever geeft aan dat de maximumstraf voor iemand die een gewoonte maakt van het bezitten van kinderporno hoger is: die is acht jaar.

Daarnaast zal een eerdere veroordeling voor bezit van kinderporno ook invloed hebben op de straf. De rechter zal laten meewegen in zijn strafoplegging dat iemand reeds eerder niets heeft geleerd van de straf en hij zal een eventuele voorwaardelijke straf omzetten in een onvoorwaardelijke straf. Is de nieuwe veroordeling daarnaast binnen vijf jaar van de oude, dan is de maximumstraf met 1/3 verhoogd.

Bezit van kinderporno – Conclusie

Het bezitten van kinderporno is verboden. Dit geldt ook voor onder andere het vervaardigen en verkopen ervan. Op delicten die te maken hebben met kinderporno staan hoge maximumstraffen, die variëren van vier jaar tot meer dan acht jaar. Degene die daadwerkelijk seks met kinderen heeft heeft te maken met nog hogere maximumstraffen. Daarnaast heeft een veroordeling voor betrokkenheid bij kinderporno een stigmatiserende werking.

Wanneer iemand (terecht of onterecht) wordt verdacht van het bezit van kinderporno of van een ander soort betrokkenheid bij kinderporno, is het verstandig, gezien de mogelijke straffen en stigmatisering, om zo snel mogelijk juridische bijstand te zoeken.

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.