conclusie van antwoord

Conclusie van antwoord

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Tijdens het voeren van een juridische procedure, moeten meestal processtukken worden ingeleverd. De conclusie van antwoord is een dergelijk processtuk.

In dit artikel bekijken we wat een conclusie van antwoord is, wanneer hij wordt gebruikt, wat de inhoud van een conclusie van antwoord zou moeten zijn en wat er gebeurt na het indienen van de conclusie van antwoord.

Conclusie van antwoord

Een juridische (dagvaardings)procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaarding zet de eiser uiteen wat hij precies wil bereiken met de procedure en om welke redenen de rechter zijn eis zou moeten toewijzen.

Op die dagvaarding kan de gedaagde reageren. Dat gebeurt met de conclusie van antwoord: het is een antwoord/reactie op de dagvaarding.

De conclusie van antwoord is een standaard stuk in de meeste civiele procedures die worden ingeleid met een dagvaarding. Procedures die worden ingeleid met een verzoekschrift hebben géén conclusie van antwoord, maar een verweerschrift. Het kort geding kent ook geen conclusie van antwoord, ondanks dat het wel wordt ingeleid met een dagvaarding.

Het belang van de conclusie van antwoord

Het indienen van de conclusie van antwoord is van groot belang, net als het indienen binnen de termijn die ervoor staat. Wordt verzuimd om de conclusie van antwoord op tijd in te dienen, dan zal dat leiden tot het verlenen van verstek. De eis van de eiser wordt dan vrijwel altijd toegewezen.

Wellicht ten overvloede, maar ook de inhoud van de conclusie van antwoord is erg belangrijk voor de gedaagde. Het is namelijk zijn eerste mogelijkheid (en vaak zijn enige schriftelijke mogelijkheid) om te reageren op de stellingen van de eiser. Doet de gedaagde dit niet goed, dan kan dat leiden tot onherstelbare fouten en het onnodige verlies van de procedure.

Kortom: het is van groot belang om de conclusie van antwoord op tijd in te dienen en met een goede juridische onderbouwing te komen.

Inhoud conclusie van antwoord

De inhoud van de conclusie van antwoord is uiteraard van geval tot geval verschillend. Wel zal de eindconclusie zijn (indien er geen excepties zijn, verweren die niet de eis inhoudelijk betreffen), dat de vordering van de eiser geheel of gedeeltelijk moet worden afgewezen. Tevens wordt meestal gevraagd om bij afwijzing de eiser in de kosten van de procedure te veroordelen.

Meer inhoudelijk, zal de conclusie van antwoord specifiek moeten ingaan op de stellingen die de eiser heeft opgenomen in zijn dagvaarding. Pas daarbij op met erkenning van stellingen: een expliciete erkenning kan later slechts nog in uitzonderingsgevallen worden ingetrokken!

Vaak wordt er in zijn algemeen in de conclusie van antwoord opgenomen dat alle stellingen worden ontkend. Het is echter van belang om ook te kunnen bewijzen dat de stellingen van de eiser onjuist zijn. Meer daarover, kan worden gelezen in de handleiding over bewijs. In elk geval moeten ook voor zover mogelijk schriftelijke stukken ter bewijs worden bijgevoegd.

Ten slotte is van belang, dat de conclusie van antwoord een eis in reconventie kan inhouden. Het instellen van een eis in reconventie houdt in, dat de gedaagde een eigen eis opneemt in de conclusie van antwoord, naast zijn verweer tegen de eis van de eiser. Voor de verdere procedure wordt de eis van de eiser dan ‘eis in conventie’ genoemd en de eis van de gedaagde ‘eis in reconventie’.

Na de conclusie van antwoord

Na het (op tijd) indienen van de conclusie van antwoord, loopt de procedure door. De eiser zal de tijd krijgen om de conclusie van antwoord te lezen en aan de hand van de conclusie van antwoord zal de rechter tevens beslissen hoe de procedure verder loopt.

Dat kan op een aantal manieren gebeuren, maar in verreweg de meeste gevallen wordt er een comparitie (na antwoord) gehouden. Dat houdt in dat de rechter de eiser en gedaagde bij elkaar op de zitting roept, met als doel om meer inlichtingen te krijgen over de zaak (mondeling dus) en om te bekijken of het niet mogelijk is dat beide partijen tot een schikking komen.

Wordt er niet gekozen voor een comparitie, dan kan het zo zijn dat de rechter besluit om nog een extra schriftelijke ronde in te lassen. De eiser mag dan schriftelijk reageren op de conclusie van antwoord, waarna de gedaagde weer op de reactie van de eiser reageert.

Conclusie van antwoord – Conclusie

De conclusie van antwoord is de eerste mogelijkheid van de gedaagde om zijn standpunt aan de rechter kenbaar te maken. Het is van groot belang om dat goed te doen, want het zou kunnen dat hij weliswaar nog (beperkt) mondeling kan toelichten, maar dat hij niet meer in staat wordt gesteld om schriftelijk nog te reageren.

Daarnaast is het indienen van een conclusie van antwoord van belang, omdat bij het niet of niet op tijd indienen ervan, verstek wordt verleend en daardoor meestal de vordering van de eiser wordt toegewezen.

Heeft u zelf uitgebreide juridische kennis, dan kunt u (bij de kantonrechter) zelf uw conclusie van antwoord indienen. Heeft u dat niet, dan is het aan te bevelen om u te laten bijstaan door een jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.