arts

Deskundigenoordeel UWV

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Werknemers worden ziek en melden zich ziek. Soms heeft de werkgever daar zo zijn twijfels bij: is de werknemer wel echt ziek? Ook over de eventuele re-integratie kunnen vragen rijzen. Het deskundigenoordeel van het UWV kan bij veel van die vragen uitkomst bieden.

In dit artikel wordt aan de orde gesteld wat het deskundigenoordeel van het UWV precies is, wanneer het gebruikt kan worden (en wanneer niet) en hoe het deskundigenoordeel van het UWV zich verhoudt tot het oordeel van andere artsen.

Deskundigenoordeel UWV

Om te bekijken waar het deskundigenoordeel van het UWV in het ziekteproces past, moeten we eerst bekijken hoe het proces eruit ziet:

  • De werknemer meldt zich ziek.
  • De werkgever neemt een standpunt in (akkoord of niet akkoord).
  • De werknemer komt bij de bedrijfsarts of arboarts (afhankelijk van het bedrijf) die een oordeel velt over zijn ziekte. Er wordt bekeken of hij wel echt ziek is en welke stappen er genomen moeten worden om hem weer aan het werk te krijgen.
  • De werkgever en werknemer proberen samen tot re-integratie van de werknemer in het arbeidsproces te komen.

Het deskundigenoordeel van een UWV-arts wordt pas van belang nadat de bedrijfsarts of arboarts een inschatting van de situatie heeft gemaakt. Vaak komt het voor dat werkgever of werknemer het niet eens zijn met dat oordeel een een second opinion van een onafhankelijke arts willen. Op dat moment speelt er ook vaak al een conflict tussen werknemer en werkgever. Het deskundigenoordeel is die second opinion.

Daarnaast heeft de werknemer een deskundigenoordeel nodig wanneer hij een loonvordering wil instellen. De wet verplicht dat het deskundigenoordeel van het UWV (en dus niet van een andere arts) als second opinion wordt overlegd.

Wat controleert de UWV-arts?

Het deskundigenoordeel is enkel medisch van aard. De arts van het UWV geeft een oordeel over de volgende vragen:

  • Kan de werknemer zijn eigen werk (op dit moment) uitvoeren? Ook wel: ‘Is de werknemer écht ziek?’
  • Komt de werknemer zijn re-integratieverplichtingen wel voldoende na?
  • Komt de werkgever zijn re-integratieverplichtingen voor de werknemer wel voldoende na?
  • Is het werk dat de werknemer momenteel doet, wil doen of moet doen wel passend?

Uiteraard geeft de UWV-arts enkel een oordeel over de vragen die op dat moment van toepassing zijn. Is er nog geen sprake van re-integratie, dan zal dat punt niet worden meegenomen in het oordeel.

Beperkingen deskundigenoordeel UWV-arts

Het is belangrijk om u te realiseren dat een UWV-arts enkel een medisch deskundigenoordeel geeft. Hij of zij geeft een oordeel over de medische situatie van de werknemer, maar laat zich nooit uit over de juridische situatie. Het is daarom ten zeerste aan te raden om ook tegelijkertijd een jurist te raadplegen.

Een ‘ja’ of een ‘nee’ op een van bovenstaande punten hoeft niet gelijk te betekenen dat bijvoorbeeld het loon stopgezet mag worden of dat ontslag mag volgen.

Ook voor die situaties is het van belang om contact met een jurist op te nemen. De medische situatie die blijkt uit het deskundigenoordeel moet altijd worden bekeken in het licht van de juridische werkelijkheid om een zo gunstig mogelijke oplossing te kunnen realiseren.

Kosten deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel kan zowel door werknemers als door werkgevers worden aangevraagd. De kosten daarvan zijn altijd (ver onder de kostprijs) € 50,- voor beiden geweest. Enige tijd geleden is echter besloten om de kosten beter door te belasten:

  • De werknemer betaalt nu € 100,-
  • De werkgever betaalt voor eenzelfde deskundigenoordeel nu € 400,-

Deskundigenoordeel UWV en andere artsen

Het komt regelmatig voor dat de conclusies uit het deskundigenoordeel van de UWV-arts niet overeenkomen met bijvoorbeeld conclusies van de bedrijfsarts, arboarts, huisarts of medisch specialist. Wie heeft er dan gelijk?

In een dergelijk geval wordt vaak het deskundigenoordeel leidend geacht, al zijn er ook gevallen bekend waar de rechter toch het oordeel van de arboarts volgde. Het hebben van een deskundigenoordeel dat in uw voordeel is is dus meestal gunstig, maar is geen garantie voor succes.

Het is verstandig om een deskundigenoordeel en eventuele tegenstrijdige verklaringen te bespreken met een jurist. Zo weet u wat de kans van slagen is in een specifieke procedure en daardoor weet u wat u kunt doen om die slagingskans te verhogen.

Deskundigenoordeel UWV – Conclusie

Het deskundigenoordeel van het UWV is een second opinion van een onafhankelijke arts over de ziekte en re-integratie van een zieke werknemer. Vaak is een dergelijk oordeel doorslaggevend in een eventuele rechtszaak, maar dat is niet altijd zo.

De arts van het UWV zegt in zijn deskundigenoordeel niets over de juridische situatie, maar gaat enkel op medische zaken in. Aangezien zijn medisch oordeel altijd in een juridisch kader moet worden geplaatst, is het verstandig om zodra er een conflict tussen u en uw werkgever dreigt te ontstaan (of reeds is ontstaan) een jurist in te schakelen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.