deurwaarder

Deurwaarder

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

In elk juridisch traject waarin geprocedeerd moet worden komt hij aan bod: de deurwaarder. Toch is vaak niet geheel duidelijk wat een deurwaarder nu precies doet, wat hij mag en wat het verschil is tussen een deurwaarder en een incassobureau. In dit artikel wordt daarom (het beroep van) de deurwaarder nader bekeken. Daarnaast wordt gekeken naar wat u moet doen als u met een deurwaarder te maken krijgt.

Deurwaarder

De deurwaarder is een ambtenaar die niet door de staat wordt betaald. Hij is onder meer bevoegd tot het uitbrengen van dagvaardingen, het opmaken van bepaalde akten, het betekenen van stukken en het executeren van vonnissen (door middel van feitelijke beslaglegging). Hiervoor wordt hij betaald door de partij die om zijn diensten verzoekt.

Een deurwaarder is vaak tevens ondernemer en geeft dan naast zijn ambtelijke taken juridisch advies, voert een incassopraktijk (zoals een incassobureau) of procedeert zelf voor de kantonrechter.

Taken en bevoegdheden van de deurwaarder

Een deurwaarder heeft een belangrijke taak in onze rechtsstaat op het moment dat er in een zaak moet worden geprocedeerd bij de rechter. Er moet dan namelijk een dagvaarding worden gemaakt (meestal wordt dat door een jurist gedaan) en die dagvaarding moet worden uitgebracht. Dat doet de deurwaarder: hij zorgt dat de dagvaarding bij de gedaagde terecht komt. Zo kan de eiser met zekerheid stellen dat de gedaagde kennis heeft genomen van de dagvaarding. De kosten die de deurwaarder maakt voor het uitbrengen van deze dagvaarding worden in eerste instantie door de eiser betaald, maar kunnen soms verhaald worden op de gedaagde.

Wanneer de rechtszaak voorbij is en de rechter een vonnis heeft gewezen, komt de deurwaarder weer aan bod. Hij zorgt ervoor dat de gedaagde (wanneer die niet is verschenen) op de hoogte wordt gesteld van het vonnis. Daarnaast zorgt de deurwaarder ervoor dat het vonnis wordt uitgevoerd: wordt dat niet direct na het vonnis gedaan, dan kan de deurwaarder executoriaal beslag leggen.

Vaak voert een deurwaarder een incassopraktijk naast de uitvoering van de bovenstaande functies. Dit is financieel interessant, aangezien de deurwaarder zelf mag procederen bij de kantonrechter (dat mag elke burger) tot 25.000 euro. Alle zaken waar normaal voor betaald moet worden kan hij in eigen hand houden: de dagvaarding uitbrengen en eventueel achteraf beslag leggen kan de deurwaarder zelf. Ook de dagvaarding kan door de deurwaarder zelf gemaakt worden (er is meestal voldoende juridische kennis aanwezig om een dagvaarding in simpele zaken op te stellen).

Verschil deurwaarder en incassobureau

Een deurwaarder kan weliswaar worden ingeschakeld voor incassowerkzaamheden, maar is niet hetzelfde als een incassobureau.

Zo heeft een incassobureau veel minder bevoegdheden dan een deurwaarder. Een incassobureau mag onder meer geen beslagen leggen (de deurwaarder mag dat wel) en het incassobureau geen dagvaardingen uitbrengen (de deurwaarder mag dat wel).

Incassobureau’s doen vaak voorkomen alsof ze meer bevoegdheden hebben dan ze daadwerkelijk hebben, vooral met betrekking tot beslaglegging. Dat is handig voor het incassobureau, want beslaglegging is een pressiemiddel waardoor de schuldenaar sneller gaat betalen (hij wil immers dat er geen beslag wordt gelegd). Toch is het dus verstandig om even stil te staan bij wat een incassobureau precies mag en niet mag. Bij het incassobureau is er altijd tussenkomst van een deurwaarder nodig om beslag te kunnen leggen en meestal ook nog tussenkomst van een rechter.

Een bezoek van de deurwaarder gehad?

Wanneer u een onverwacht bezoek van de deurwaarder heeft gehad, bent u waarschijnlijk gedagvaard in een civiele procedure. U heeft dan ook een dagvaarding ontvangen, waarin beschreven staat waar die procedure over gaat en wie de eisende partij is. Wellicht heeft de deurwaarder u informatie gegeven over de inhoud van de dagvaarding en de verdere procedure, maar daarna moet u een inhoudelijke verweer voeren. Het is verstandig om met de dagvaarding naar een jurist te stappen om zodoende te bekijken wat het beste advies is met betrekking tot de dagvaarding en hoe het best verweer kan worden gevoerd.

Heeft u overigens een bezoek van de deurwaarder met een andere reden dan het uitreiken van de dagvaarding (bijvoorbeeld het leggen van beslag), dan is het ook verstandig om contact op te nemen met een jurist om te bekijken wat uw juridische positie is.

Het is over het algemeen aan te bevelen om niet te lang te wachten met het inschakelen van juridische hulp. De termijnen kunnen namelijk erg kort zijn (zoals bij het leggen van executoriaal beslag of in het geval van een kort geding) en de tijd die er dan nog is, moet goed gebruikt worden.

Deurwaarder – Conclusie

De deurwaarder is een ambtenaar die niet betaald wordt door de overheid, maar die wel een publieke taak heeft. De deurwaarder brengt onder meer dagvaardingen uit en voert vonnissen uit door beslaglegging wanneer dat nodig is.

Wanneer u bezoek krijgt van een deurwaarder is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Doe dat zo snel mogelijk: lang wachten zorgt voor minder voorbereidingstijd en daardoor vaak een verzwakte positie wanneer er verweer moet worden gevoerd.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.