diefstal op het werk

Diefstal op het werk

Kennis Artikelen Arbeidsrecht Strafrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het komt regelmatig voor: diefstal op het werk. De werkgever heeft het idee dat een bepaalde medewerker regelmatig een greep in de kassa doet of op een andere manier bedrijfseigendommen vervreemdt. Zodra hij dat kan bewijzen, zal hij disciplinaire maatregelen willen treffen, waaronder een schorsing of ontslag.

In dit artikel bekijken we wanneer disciplinaire maatregelen mogelijk zijn en welke gevolgen dat heeft voor de werknemer. Ook bekijken we wat u nog kunt doen wanneer u werknemer bent (en dus ook, waar u als werkgever rekening mee moet houden).

Diefstal op het werk – Ontslag

Wanneer er sprake is van diefstal op het werk, zal de werkgever de werknemer vaak schorsen of op ontslag op staande voet geven. Het is voor de werkgever verstandig om eerst juridisch advies in te winnen voordat hij dat doet. Ontslag op staande voet zal namelijk niet altijd terecht zijn.

Van belang is in elk geval dat er wordt gekeken naar welk bewijs er is, naar wanneer de werkgever heeft ontdekt dat er sprake is van diefstal op het werk en naar of het ontslag op staande voet wel proportioneel is. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het overigens vrijwel altijd mogelijk om ontslag via ontbinding van de arbeidsovereenkomst alsnog te bewerkstelligen.

Ook moet er worden gekeken naar de ‘opsporingsmethodes’ die de werkgever heeft gebruikt om het bewijs te vergaren. Het heimelijk ophangen van camera’s bijvoorbeeld, zal in bepaalde gevallen geen toelaatbaar bewijs opleveren. Het is verstandig om als werkgever daarover eerst een jurist te raadplegen.

Het is ten slotte van belang dat het ontslag op staande voet ‘onverwijld’ (zonder te wachten) wordt gegeven. De werkgever heeft daarbij echter wel altijd de tijd om juridische hulp in te roepen, als hij dat maar direct doet nadat hij de diefstal op het werk door de werknemer heeft ontdekt.

Gevolgen voor werknemer

De gevolgen van diefstal op het werk kunnen voor de werknemer flink zijn. Meestal spelen de volgende zaken in mindere of meerdere mate:

 • De werkgever dreigt aangifte te doen van diefstal of verduistering;
 • De werknemer heeft ontslag op staande voet gekregen, er is een ontslagtraject ingezet of er is sprake van een schorsing;
 • Voor de werknemer is van belang dat hij door een dergelijk ontslag verwijtbaar werkloos wordt en daardoor zijn recht op ww verspeelt;
 • De werkgever zal het gestolen bedrag terugeisen (en/of zal een vergoeding voor zijn nadeel willen op grond van onrechtmatige daad);
 • Wanneer de werknemer dat niet kan betalen, dreigt een faillissement;
 • Toelating tot de schuldsanering zal voor de medewerker in dat geval niet mogelijk zijn (de schulden zijn immers niet te goeder trouw gemaakt).

Het is voor de medewerker dus van groot belang dat hij bij diefstal op het werk goed en snel optreedt, aangezien zijn gehele financi├źle situatie op het spel staat. Met een goede jurist zijn de gevolgen van de diefstal op het werk vaak in te perken. Hoe eerder u als werknemer een jurist raadpleegt, hoe groter de kansen op een goede oplossing.

Gepakt voor diefstal op het werk

Bent u werknemer en heeft uw werkgever maatregelen tegen u getroffen wegens diefstal op het werk, dan is het verstandig om te bekijken of dat wel terecht is geweest:

 • Kan uw werkgever bewijzen waar hij u van beschuldigt?
 • Had uw werkgever wel een reden om maatregelen te treffen wegens diefstal op het werk?
  • Was er wel een duidelijk beleid rondom diefstal op het werk en viel uw gedraging daaronder? Uiteraard is die vraag enkel van toepassing wanneer de diefstal op het werk in het ‘grijze gebied’ zat: denk aan het meenemen van paperclips of het gebruiken van de werktelefoon voor priv├ęgesprekken.
  • Heeft uw werkgever niet eerst uw gedragingen gedoogd?
  • Heeft u collega’s die hetzelfde doen/deden en die niet zijn aangepakt?
 • Zijn de methodes die uw werkgever heeft gebruikt om diefstal op het werk te voorkomen of op te sporen wel geschikt geweest?
  • Heeft uw werkgever niet op onrechtmatige manier bewijs verzameld?
 • Zijn de maatregelen wel proportioneel?
  • Diefstal op het werk is ernstig, maar het meenemen van iets kleins hoeft niet altijd per direct ontslag op te leveren. Zeker bij ontslag op staande voet is dit van belang.
 • Zijn de juiste juridische stappen gevolgd door uw werkgever?

Zoals hierboven te zien is, zijn er vaak meerdere aanknopingspunten voor u als werknemer om tegen een ontslag (op staande voet) in te gaan en om minimaal in onderhandeling met de werkgever te treden.

Aangezien elke zaak anders is en aangezien er veel op het spel staat, is het zeer verstandig om een jurist te raadplegen. Hij kan samen met u een goede strategie bepalen om te zorgen dat de gevolgen van diefstal op het werk zoveel als mogelijk worden beperkt. Vaak wordt toegewerkt naar een situatie waarin u wel uit dienst gaat, maar waarin uw ww-rechten worden veiliggesteld en aangifte wordt voorkomen. Wat er mogelijk is, verschilt echter van geval tot geval.

Diefstal op het werk – Conclusie

Diefstal op het werk zorgt voor de werknemer vaak voor een groot aantal zorgen: ontslag, aangifte, dreiging van het niet krijgen van een ww-uitkering en het moeten terugbetalen van wat gestolen of verduisterd is. Meestal zijn deze zorgen terecht aangezien de werkgever vaak in zijn recht staat.

Met een goede jurist kunt u als werknemer de schade beperken of zelfs helemaal voorkomen. Wat er allemaal mogelijk is, ligt aan de specifieke situatie. Zeker is in elk geval, dat snel optreden van groot belang is. Kom daarom direct in actie en vraag zo snel als mogelijk advies van een jurist.

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.