geleend geld terugvorderen

Geleend geld terugvorderen

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het komt regelmatig voor dat er geld wordt uitgeleend en dat dat daarna niets meer wordt terugbetaald. Dat levert een vervelende situatie op, waarin de uitlener vaak toch zijn recht wil halen.

Dit artikel gaat over het terugvorderen van geleend geld. Hoe kan geleend geld het best worden teruggevorderd? Wanneer heeft het geen zin om geleend geld terug te vorderen? Hoe zit het met geld dat via een mondelinge overeenkomst is uitgeleend?

Geld lenen juridisch gezien

Wanneer er geld wordt uitgeleend, betreft dat een verbruikleenovereenkomst. Er wordt iets geleend, waarna later evenveel van hetzelfde moet worden teruggegeven. Denk ook aan het kopje suiker dat bij de buren wordt geleend.

Het terugvorderen van het geld is pas mogelijk nadat de tijd waarvoor het bedrag geleend wordt, is verstreken. Het eerder terugvorderen van geleend geld is niet zinvol, tenzij dat specifiek in de overeenkomst is bepaald.

Is er geen tijd afgesproken, dan kan de rechter bij het vorderen van teruggave besluiten dat de lener uitstel wordt verleend. Is er afgesproken dat de lener het geld terug zal betalen zodra dat kan, ook dan kan de rechter besluiten wanneer dat moment is aangebroken.

Uitgeleend geld kan worden teruggevorderd met rente, indien vooraf rente is bedongen. Is wél rente bedongen, maar niet hoeveel, dan geldt de wettelijke rente.

Mondelinge overeenkomst

In veel van de gevallen waarin geleend geld moet worden teruggevorderd zijn bewijsproblemen te ontdekken. Een van de meest voorkomende problemen is het feit dat er enkel mondeling is afgesproken dat het geld wordt geleend en dat er ook enkel mondeling is gesproken over terugbetaling. Er staat niets op papier en dus is er geen bewijs.

Juridisch gezien hoeft dat geen probleem te zijn: een mondelinge overeenkomst is net zo rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst wanneer het gaat om geleend geld. Het kan echter wel problematisch zijn dat een mondelinge overeenkomst niet te bewijzen is. In dat geval is het geleende geld slechts lastig terug te vorderen, want de andere partij zegt simpelweg dat hij nooit iets heeft geleend of zegt dat hij het weliswaar heeft ontvangen, maar dat het een schenking was.

Vaak zijn er toch nog aanknopingspunten te vinden in een dergelijke zaak die voldoende zijn om het geld terug te krijgen. Soms is daar niets meer aan te doen, maar vaak kan een jurist toch nog op de een of andere manier aan genoeg bewijs komen om het geld te kunnen terugvorderen. Het is verstandig om met een jurist contact op te nemen om te bekijken wat er in uw geval mogelijk is.

Geleend geld terugvorderen

Geleend geld terugvorderen kan in principe met een simpele brief. Wordt het geld daarna terugbetaald, dan is er niets aan de hand. Helaas komt het ook voor dat het geld niet wordt terugbetaald, ook niet na herhaaldelijk aandringen. In dat geval zijn er enkele mogelijkheden:

  • Het ging om een kleine som geld. In dat geval kunt u het er maar beter bij laten zitten: het heeft geen zin om voor enkele tientallen euro’s een jurist in te schakelen.
  • Het gaat om een grotere som geld, maar degene die het geld heeft geleend kan niet betalen. In dit geval kan het verstandig zijn om advies te vragen aan een jurist om te bekijken of er mogelijkheden zijn om alsnog het geld te kunnen verhalen (bijvoorbeeld op zijn/haar echtgenoot).
  • Het gaat om een grote som geld, maar degene die het heeft geleend wil niet betalen. In dat geval is het verstandig om een jurist in te schakelen om ervoor te zorgen dat u in elk geval serieus wordt genomen. Wordt ook na tussenkomst van een jurist het geleende geld niet terugbetaald? Dan kan de jurist een dagvaarding opstellen om ervoor te zorgen dat de zaak voor de rechter komt. Na een toewijzend vonnis kan eventueel beslag worden gelegd.

Geleend geld terugvorderen – Conclusie

Het terugvorderen van geleend geld is mogelijk, zolang de vordering maar opeisbaar is (en de tijd van het lenen dus is verstreken). Daarbij moeten de regels van de verbruikleenovereenkomst in acht worden genomen.

Er kunnen allerhande problemen optreden bij het terugvorderen van geleend geld. Denk bijvoorbeeld aan het probleem dat er niets schriftelijk is vastgelegd, terwijl de wederpartij ontkent dat er ooit geld is geleend (of beweert dat het geld is geschonken). Ontstaan er conflicten bij het terugvorderen van geleend geld, dan is het verstandig om een jurist te raadplegen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.