Juridisch Woordenboek – G

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Gedaagde

Wanneer een eiser in een gerechtelijke procedure een eis instelt, doet hij dat tegenover de gedaagde.

Geheimhoudingsovereenkomst

Overeenkomst waarin wordt afgesproken om bepaalde zaken (vaak bedrijfsgeheimen) ook daadwerkelijk geheim te houden. Wordt dit niet gedaan, dan kan er een boete of schadevergoeding aan de orde zijn.

Gemeenschap van goederen

De standaard regels wanneer twee personen in het huwelijk stappen. Alle bezittingen en schulden worden op één grote hoop gegooid, waarbij beide echtgenoten rechten en plichten hebben. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over gemeenschap van goederen.

Gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een ambtenaar die officiële stukken uitbrengt. Dit gaat van het betekenen van dagvaardingen tot het leggen van beslag. De gerechtsdeurwaarder moet niet verward worden met het incassobureau, dat onder meer geen beslag kan leggen. Een uitgebreide uitleg vindt u in het artikel over de (gerechts)deurwaarder.

Gerechtshof

Bij het Gerechtshof wordt recht in hoger beroep gesproken. De rechters worden hier ‘raadsheer’ genoemd.

Geschillenbeslechting

Hoewel dit de lading niet geheel dekt, wordt deze term meestal gebruikt voor arbitrage, ook wel ‘alternatieve geschillenbeslechting genoemd’. In dat geval wordt door een derde (geen rechter) een beslissing genomen in een bepaalde zaak. De partijen spreken dan vooraf af dat ze zich hieraan houden.

Getuigenverhoor

Het verhoor van getuigen door de rechter. De manier waarop dit werkt wordt meer uitgebreid uitgelegd in de handleiding over bewijs.

Gevolgschade

Schade die door een gebrek aan een product is toegebracht aan andere zaken dan het product zelf. Dit kunnen zaken (waaronder goederen) en personen zijn.

Gezag van gewijsde

Een uitspraak van een rechter waar de termijn voor hoger beroep is verstreken. De uitspraak is dan ‘definitief’ en heeft gezag van gewijsde.

Goede trouw

Zuivere motieven. Degene die zich wil beroepen op het ’te goeder trouw’ zijn, heeft niet geweten én had niet behoren te weten dat de werkelijkheid anders was dan hij veronderstelde. Meer informatie hierover is te vinden in het artikel over te goeder trouw.

Grieven

Grieven zijn bezwaren tegen (gedeelten) van een rechterlijke uitspraak. Een stuk dat in hoger beroep wordt ingediend heet dan ook de ‘memorie van grieven’: de bezwaren tegen de eerdere uitspraak.

Griffierechten / Griffiekosten

De kosten die aan de gerechtelijke instelling moeten worden betaald zodat die de zaak in behandeling neemt. Deze kosten kunnen vaak (gedeeltelijk) worden verhaald op de tegenpartij wanneer u in het gelijk wordt gesteld.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.