kettingbeding

Kettingbeding

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het kettingbeding is een manier om verplichtingen uit een overeenkomst op te leggen aan derden die geen partij bij de overeenkomst zijn.

In dit artikel wordt bekeken wat een kettingbeding is, hoe dat zit met de doorwerking naar derden, wat de alternatieven zijn en wat u moet doen wanneer er een conflict ontstaat rondom het kettingbeding.

Kettingbeding

Een overeenkomst is bedoeld om te gelden tussen twee partijen en kan -in beginsel- geen rechten of plichten voor derden laten ontstaan. Het is echter mogelijk, om in de overeenkomst een kettingbeding op te nemen waar dat wél mee mogelijk is.

Een kettingbeding is een bepaling die stelt: ‘Als partij X ooit dit goed verkoopt aan een ander, dan is hij verplicht om daarbij af te spreken dat……’.

Een kettingbeding komt vaak voor in overeenkomsten betreffende onroerend goed. Echter, het kettingbeding kan ook in andere overeenkomsten worden opgenomen.

Eigenschappen van een kettingbeding

Een kettingbeding bestaat in de kern uit twee eigenschappen:

  1. De verplichting: bijvoorbeeld ‘Bij het gebruik van een vakantiewoning is het verplicht om mee te helpen in het onderhoud van de algemene groenvoorziening’
  2. De ‘eerste schakel’ van het kettingbeding: in de eerste schakel wordt gesteld dat als de partij zijn goed verkoopt, hij moet bedingen dat ook de koper zich aan de bovenstaande verplichting houdt.

Daarnaast is het mogelijk (en vrijwel altijd wenselijk) om een boetebeding op te nemen bij het kettingbeding. Zonder boetebeding moet bij wanprestatie worden bewezen dat er schade is geleden en hoe hoog die schade was:

  1. Boetebeding: worden de verplichtingen (waaronder het ‘kettingbeding’ zelf) uit het kettingbeding niet nagekomen, dan is een bepaalde (hoge) boete verschuldigd.

Een goed kettingbeding zal echter ook inhouden, dat als het goed verder wordt verkocht, het kettingbeding blijft gelden voor elke opvolgende eigenaar:

  1. De ’tweede schakel’ van het kettingbeding: in deze tweede schakel wordt opgenomen dat de partij die zijn goed verkoopt, niet alleen de verplichting, maar óók de eerste en tweede schakel van het kettingbeding moet opnemen, net als het boetebeding.

Het opstellen van een kettingbeding kan in veel situaties complex zijn. Bij twijfel is het dan ook raadzaam om het beding te laten opstellen door een jurist.

Alternatieven voor het kettingbeding

In sommige gevallen zijn er alternatieven voor het kettingbeding die beter toegepast kunnen worden. Deze alternatieven kunnen beter zijn omdat ze op het goed zelf rusten en automatisch mee overgaan naar een nieuwe eigenaar zonder dat daar nog een verbintenisrechtelijke actie voor noodzakelijk is.

Afhankelijk van de situatie kunnen onder meer de volgende alternatieven mogelijk zijn:

Over het algemeen zal bij een dulden of niet doen een alternatief worden gekozen. Aangezien beperkte rechten en de kwalitatieve verplichting in beginsel geen verplichtingen om iets te doen kunnen opleggen, wordt dan vaak het kettingbeding gebruikt.

Conflict in verband met een kettingbeding

Rondom het kettingbeding kunnen veel verschillende soorten conflicten ontstaan. Er kan worden gedacht aan onder meer de volgende situaties:

  • De kernverplichting wordt niet nagekomen door de wederpartij.
  • Een toekomstige wederpartij overtreedt de kernverplichtingen.
  • Het kettingbeding is niet of niet correct doorgegeven door de wederpartij.

Is er sprake van een van bovenstaande situaties of wordt wordt u zelf aangesproken wegens het niet (correct) nakomen van de verplichtingen uit het kettingbeding? Dan is het over het algemeen verstandig om een jurist in te schakelen.

Kettingbeding – Conclusie

Een kettingbeding wordt gebruikt om verplichtingen die eigenlijk tussen twee partijen gelden, door te geven aan derden. Een kettingbeding wordt over het algemeen vaak pas gebruikt als er geen alternatieven mogelijk zijn.

Wenst u een goed kettingbeding op te stellen of bent u in een conflict beland dat verband houdt met een kettingbeding? Dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Over het algemeen geldt bij conflicten tevens: hoe eerder juridische hulp wordt ingeschakeld, hoe groter de kans op een goede uitkomst.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.