managementsovereenkomst

Managementovereenkomst

Kennis Artikelen Civiel recht Ondernemingsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Een overeenkomst tussen een vennootschap en een bestuurder, directeur of manager kan in een tweetal vormen tot stand komen. Deze twee hoofdvormen zijn de arbeidsovereenkomst en de managementovereenkomst.

In dit artikel bekijken we de managementovereenkomst. Wat zijn de aandachtspunten? Hoe zit het arbeidsrechtelijk en fiscaal met de managementovereenkomst? Hoe komt u ervan af?

Managementovereenkomst

De managementovereenkomst kan worden overeengekomen tussen de bestuurder/directeur/manager en de werkmaatschappij (vaak een bv), maar kan ook tussen een persoonlijke holding (ook vaak een bv) en de werkmaatschappij worden gesloten. De wet kent de term ‘managementovereenkomst’ niet. Wettelijk gezien valt deze overeenkomst ook onder de overeenkomst van opdracht, met bijbehorende regelgeving. Toch spelen er bij deze overeenkomst een aantal specifieke problemen, waar de wet geen aandacht aan besteedt.

Het betreft hier voornamelijk arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten. Daarnaast moet bij het opstellen van een managementovereenkomst goed worden vastgelegd wat de verplichtingen over en weer zijn. Ook moet vooraf worden bekeken van welke wetsartikelen kan worden afgeweken en van welke wetsartikelen u ook daadwerkelijk wilt afwijken.

Zomaar akkoord gaan met een managementovereenkomst die de andere partij u toezendt óf een standaardovereenkomst van internet downloaden is bijna zonder uitzondering onverstandig. Bij een managementovereenkomst gaat het vrijwel altijd om grote belangen en om een ingewikkelde materie: maatwerk is daarom essentieel.

Risico van arbeidsovereenkomst

Zoals gezegd, is de managementovereenkomst een overeenkomst van opdracht, geen arbeidsovereenkomst. Toch loopt u als vennootschap (bv/nv) bij een slechte overeenkomst het risico dat de opdrachtnemer zich op een gegeven moment als werknemer gaat zien.

Als de managementovereenkomst eigenlijk een verkapte arbeidsovereenkomst is, kan dat voor grote problemen zorgen. Onder meer heeft de opdrachtnemer dan opeens recht op ontslagbescherming en kan hij gebruik maken van alle andere middelen die hem volgens het arbeidsrecht ter beschikking staan. Gedacht kan onder meer worden aan de ketenregeling, een beroep op de wet minimumloon (al zal dat bij een gemiddelde managementfee niet zo snel spelen), op vakantiegeld, op doorbetaling bij ziekte en op betaald verlof.

Het moge duidelijk zijn dat u dat als opdrachtgever wilt voorkomen. Daarom is het van het grootste belang dat u een goede managementovereenkomst opstelt, waar zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden en de juiste vastlegging daarvan in de overeenkomst.

Fiscale aspecten bij de managementovereenkomst

Ook belastingtechnische aspecten spelen mee bij het opstellen van de managementovereenkomst. Het betreft hier dan voornamelijk de vraag wie inhoudingsplichtig is voor (bijvoorbeeld) de loonbelasting. Er kan weliswaar voldoende zijn gewaarborgd dat er geen sprake is van een arbeidsrechtelijke verhouding, de Belastingdienst kan alsnog vinden dat dat fiscaal gezien wél het geval is.

Daarom moet in de managementovereenkomst aandacht worden besteed aan dit aspect. Gezien de wisselende belastingtechnische regelgeving hierover (VAR, voorbeeldovereenkomsten) is het verstandig om een jurist in te schakelen die van de laatste ontwikkelingen op de hoogte is.

Managementovereenkomst beëindigen

Het beëindigen van een managementovereenkomst kan uiteraard met wederzijds goedvinden gebeuren. Vaak zal echter één van beide partijen een einde aan de overeenkomst willen maken, terwijl de ander dat niet ziet zitten. In dergelijke gevallen zal moeten worden teruggegrepen op de ontbinding en/of de opzegging van de managementovereenkomst.

Waar ook op gelet moet worden bij het beëindigen van een managementovereenkomst is de vraag of de betreffende persoon statutair directeur/bestuurder is. Is dat het geval, dan zal ook deze ‘vennootschapsrechtelijke’ band met de directeur/bestuurder moeten worden beëindigd. Daarbij moet zorgvuldig te werk gegaan worden, aangezien het maken van formele fouten in dit proces uiteindelijk voor ongeldigheid (‘nietigheid’) kan zorgen.

Wat in een bepaald geval de beste manier van beëindiging van de managementovereenkomst is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval én van wat er in de overeenkomst zelf is opgenomen. Het is in vrijwel alle gevallen essentieel om juridische hulp in te winnen.

Managementovereenkomst – Conclusie

De managementovereenkomst is een specifieke vorm van de overeenkomst van opdracht. Aan het opstellen van een managementovereenkomst zitten veel haken en ogen, zowel arbeidsrechtelijk als belastingtechnisch gezien. Het is daarom sterk aan te bevelen om de managementovereenkomst te laten opstellen door een jurist die bekend is met de materie.

Dat geldt ook voor het beëindigen van een managementovereenkomst, zeker indien er sprake is van een (dreigend) conflict. Gezien de mogelijkheden (en vooral ook onmogelijkheden) die er zijn, is het cruciaal om een jurist in te schakelen die kan zorgen voor de beste uitkomst die mogelijk is in uw situatie.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.