minimumloon

Minimumloon

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Als u werkt, heeft u recht op het loon dat u met uw werkgever heeft afgesproken. De werkgever heeft niet de vrije hand in welk loon hij u geeft: hij zal zich aan een aantal wettelijke regelingen moeten houden, waaronder de regel voor het minimumloon.

In dit artikel vindt u die wettelijke regels met betrekking tot het minimumloon. Hoe hoog moet dit precies zijn? Wat zijn de wettelijke vereisten voor een

Minimumloon

Het minimumloon is wettelijk vastgelegd in de Wet Minimumloon. Daarin staan regels voor werknemers van 23 jaar en ouder, maar ook regels voor jeugdigere werknemers, van 15 tot 22 jaar oud.

Het is voor werknemer en werkgever niet toegestaan om een lager loon overeen te komen: de Wet Minimumloon is van dwingend recht. Spreken werknemer en werkgever toch iets anders af, dan is dat nietig (ongeldig).

Het minimumloon betreft altijd een bruto minimumloon. Het verschilt per werknemer wat daar nog vanaf gaat en dus hoeveel er netto naar de bankrekening van de werknemer zal worden overgemaakt. Bepalingen over een netto minimumloon zijn dan ook niet in de wet te vinden.

Hoogte van het minimumloon

De hoogte van het minimumloon is veranderlijk en wordt jaarlijks twee maal opnieuw vastgesteld op 1 januari en op 1 juli. De huidige minimumlonen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.  Voor werknemers die 15 tot 22 jaar oud zijn, gelden lagere, aangepaste minimumlonen.

Afgezien van deze halfjaarlijkse aanpassing is het mogelijk om eens in de vier jaar een herziening van het minimumloon door te voeren. Dat kan wanneer bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Berekening minimum-uurloon

Het minimumloon geldt per maand. Het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren in een volledige werkweek in uw branche.

Is het minimumloon voor u 1450 euro, en is het normaal in uw branche dat er 36 uur per week wordt gemaakt, dan krijgt u 1450 euro voor (36 * 4,33 (aantal weken per maand) = ) 155,88 uur werk. Uw minimum-uurloon is dan 9,30 euro. Is in uw branche gebruikelijk dat u 40 uur per week werkt, dan krijgt u 1450 euro per (40 * 4,33 =) 173,2 uur werk. Uw minimum-uurloon is dan 8,37 euro.

Kortom: hoe korter een volledige werkweek in uw branche is, hoe hoger het minimumloon per uur voor u is.

Minimumloon en cao

Veel werknemers zullen weinig te maken hebben met het wettelijk minimumloon. Meestal maken de vakbonden met de werkgevers(organisaties) namelijk afspraken over het minimumloon.

Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een cao. Is uw werkgever (aangesloten bij een) contractspartij bij de cao, dan moet hij de afspraken over het minimumloon uit de cao volgen.

Meer informatie over de cao en de rechten en aanspraken die daaruit voort kunnen komen, kunt u vinden in het artikel over de cao.

Minimumloon opeisen

Wanneer uw werkgever zich niet houdt aan het uitbetalen van het minimumloon (en het daarbij behorende vakantiegeld), kan de werknemer alsnog dat minimumloon opeisen. Dit kan hij doen door het gewoon mede te delen aan de werkgever. Werkt die niet mee, dan is het mogelijk om uw beklag te doen bij de arbeidsinspectie of het minimumloon op te eisen via de kantonrechter.

Het is verstandig om juridische bijstand in te schakelen wanneer de werkgever niet meewerkt. Tevens is het van belang dat het beroep op het minimumloon binnen vijf jaar wordt gedaan. Doet de werknemer dat niet, dan is de vordering tot betaling van het minimumloon in beginsel verjaard.

Minimumloon – Conclusie

Het minimumloon is wettelijk vastgelegd en wordt elk half jaar aangepast. Het is niet mogelijk voor werknemer en werkgever om af te spreken dat er een loon lager dan het minimumloon geldt. Een dergelijke afspraak is nietig (ongeldig). Behalve uit de wet, wordt ook vaak een minimumloon in de cao afgesproken.

Heeft u het minimumloon niet gekregen van uw (vroegere) werkgever? Dan kunt u daar binnen vijf jaar alsnog aanspraak op maken. Het is verstandig om daarvoor juridische hulp in te winnen. Loopt u tegen de vijf-jaars-termijn aan, dan is het verstandig om zo snel mogelijk advies in te winnen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.