ontkenning vaderschap

Ontkenning vaderschap

Kennis Artikelen Personen- en familierecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het vaderschap is voor veel vaders een trotse zaak, maar hoe zit het wanneer iemand eigenlijk niet de vader van een kind is of wil zijn of wanneer kind of moeder dit niet willen? De echtgenoot van de moeder wordt automatisch als vader aangemerkt, maar kan hij nog van die titel af komen en hoe werkt dat? Dit artikel geeft daar antwoord op, net als op alle andere vragen omtrent ontkenning van het vaderschap.

Vaderschap

De wet zegt dat de man die ten tijde van de geboorte is getrouwd met de vrouw die het kind heeft gebaard, ook automatisch de vader is. Wanneer de moeder in de tijd rond de geboorte hertrouwt kunnen andere regels gelden voor de vaststelling van het vaderschap.

Daarnaast is de man die een kind heeft geadopteerd ook gezien als vader, net als de man wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld. Ten slotte is het mogelijk dat iemand als vader wordt gezien door erkenning van het vaderschap.

Ontkenning vaderschap

Wanneer er sprake is van een situatie waarbij de vader wordt vastgesteld doordat hij ten tijde van de geboorte is getrouwd met de moeder van het kind (en in sommige andere gevallen), zal hij automatisch als vader gezien worden. In een dergelijk geval kan ontkenning van het vaderschap een mogelijkheid zijn. In het geval van adoptie of erkenning van het kind is ontkenning van het vaderschap niet meer mogelijk.

Overigens bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat iemand niet is getrouwd met de moeder van het kind en er geen sprake is van een van de andere situaties waarbij iemand als vader wordt gezien. Dan wordt de man dus sowieso niet als vader gezien en is ontkenning van het vaderschap uiteraard niet nodig.

Ontkenning van het vaderschap kan worden gedaan door de vader, maar ook door de moeder en door het kind.

Wanneer is ontkenning van het vaderschap niet mogelijk?

Wanneer de man wel als vader wordt gezien omdat hij met de moeder is getrouwd op het moment van geboorte, kan ontkenning van het vaderschap enkel plaatsvinden wanneer de man niet de biologische vader is van het kind. Is hij wel de biologische vader, dan is ontkenning niet mogelijk.

Ontkenning door de vader of de moeder is ook niet mogelijk wanneer de man vóór het huwelijk kennis heeft gehad van het feit dat zijn aanstaande vrouw zwanger was. Ook wanneer de man heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg heeft gehad kan ontkenning van het vaderschap door vader of moeder niet meer plaatsvinden. Beiden zijn overigens wél mogelijk voor de vader wanneer de moeder niet eerlijk is geweest over de verwekker van het kind.

Hoe gaat ontkenning van het vaderschap in zijn werk?

Zoals al eerder in dit artikel naar voren is gekomen, is ontkenning van het vaderschap mogelijk voor drie partijen: vader, moeder en kind. Zij zullen een verzoek tot gegrondverklaring moeten indienen bij de rechtbank.

Een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap moet door de vader worden gedaan binnen een jaar nadat hij bekend is geworden met het feit dat hij vermoedelijk niet de biologische vader is van het kind. Een verzoek van de moeder moet worden gedaan binnen een jaar na de geboorte van het kind. Een verzoek van het kind moet worden gedaan binnen drie jaar nadat hij bekend is geworden dat de man vermoedelijk niet zijn biologische vader is. Is dat terwijl hij minderjarig is, dan heeft hij na zijn meerderjarig worden nog drie jaar de tijd.

Wanneer het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap bij de rechtbank is ingediend, zal de rechter hier een uitspraak over doen. Nadat de beschikking van de rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het vaderschap geacht nooit gevolg te hebben gehad. Desondanks heeft de vader geen vordering tot teruggave van de kosten van onder andere verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie.

Ontkenning vaderschap – Conclusie

De ontkenning van het vaderschap kan door de (vermeende) vader, door de moeder en door het kind gebeuren. Dit is enkel in bepaalde gevallen mogelijk. Een verzoek hiertoe zal worden gedaan in het geval waarbij de man die als vader wordt aangemerkt is getrouwd met de moeder, terwijl hij niet de biologische vader is.

Wanneer er juridische problemen zijn voor wat betreft de ontkenning (of erkenning) van het vaderschap, kan het verstandig zijn om juridische hulp in te roepen.

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.