decharge

Decharge

Kennis Artikelen Ondernemingsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Bestuurders van een rechtspersoon kunnen (in tegenstelling tot bijvoorbeeld aandeelhouders bij een bv) aansprakelijk zijn ten aanzien van de rechtspersoon. Wachten totdat die vordering zou zijn verjaard zou ervoor zorgen dat dit zwaard van Damocles boven het hoofd van het bestuur zou blijven hangen tot op het moment van verjaring. Om dat te voorkomen bestaat de decharge.

In dit artikel bekijken we die decharge. We bekijken wat decharge is, welk doel het dient, tot hoeverre decharge reikt en of bestuurders niet alsnog iets te vrezen hebben, ondanks de decharge.

Decharge

Bestuurders die worden geconfronteerd met aansprakelijkheid, zijn in een dergelijk geval aansprakelijk met hun privévermogen. Dat geldt zowel voor het bestuur van een rechtspersoon als voor een eventueel aanwezige raad van commissarissen. Zij zullen dit zoveel als mogelijk proberen af te wenden en willen achteraf niet meer worden geconfronteerd met claims uit het (verre) verleden.

Daarom zal er worden gevraagd aan de aandeelhoudersvergadering om afstand te doen van de mogelijkheid om de bestuurders nog aansprakelijk te houden: decharge. Zouden ze niet om decharge vragen, dan moeten ze wachten totdat eventuele vorderingen zijn verjaard (of er rechtsverwerking heeft plaatsgevonden). Dat is uiteraard erg onaantrekkelijk.

Decharge wordt door de aandeelhouders vaak gegeven op het moment dat de jaarrekening wordt vastgesteld. Het is van belang dat er expliciet over decharge wordt beslist: de wet bepaalt dat het enkele vaststellen van de jaarrekening niet automatisch het geven van decharge inhoudt.

Verder zal er decharge worden gevraagd door bestuurders die aftreden. Zij zullen rekening en verantwoording afleggen ten aanzien van hun beleid en zullen daarna de onderneming willen verlaten, terwijl er geen potenti√ęle aansprakelijkheidsclaims meer boven hun hoofd hangen.

In welke gevallen kunnen bestuurders aansprakelijk zijn?

Voordat we kunnen bekijken hoe decharge precies werkt (en wanneer decharge geen optie is), is het van belang om kort de verschillende mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid te bekijken. Er worden twee soorten aansprakelijkheid onderscheiden:

  • Interne bestuurdersaansprakelijkheid. Het betreft dan aansprakelijkheid die een bestuurder heeft ten opzichte van de rechtspersoon zelf. Andere bestuurders of (na faillissement) de curator kunnen een bestuurder op basis hiervan aansprakelijk houden. Dit soort aansprakelijkheid is aan de orde wanneer er onverantwoorde risico’s zijn genomen.
  • Externe bestuurdersaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van een bestuurder door een ander dan de rechtspersoon zelf (bijvoorbeeld een klant). Deze aansprakelijkheid komt meestal voort uit onrechtmatige daad. Een curator heeft bij faillissement van bijvoorbeeld een bv de mogelijkheid om de bewijslast om te keren bij bijvoorbeeld het niet hebben gevoerd van een goede administratie.

bestuurdersaansprakelijkheid

 

Wanneer werkt decharge wel en wanneer niet?

Decharge is niet allesomvattend. Dat wil zeggen: de bestuurder is door de decharge slechts gevrijwaard van aansprakelijkheid voor een gedeelte van de claims die potentieel boven zijn hoofd hangen. Het betreft de hierboven genoemde interne bestuurdersaansprakelijkheid die (gedeeltelijk) onder de decharge valt.

Voornamelijk van belang is, dat de decharge niet geldt voor:

  • Externe bestuurdersaansprakelijkheid. De decharge wordt namelijk verleend door de rechtspersoon (de aandeelhouders bij de bv), waardoor er enkel afstand wordt gedaan van hun eigen recht om schadevergoeding te eisen. Rechten van derden, zoals klanten of leveranciers, blijven gewoon bestaan en vallen niet onder de decharge. Externe bestuurdersaansprakelijkheid is dus nog steeds mogelijk.
  • Interne bestuurdersaansprakelijkheid voor zover het gaat om feiten die niet onder de decharge vielen. Onder de decharge vallen over het algemeen enkel de feiten die blijken uit het jaarverslag en de jaarrekening. Worden feiten verzwegen of kloppen jaarverslag of jaarrekening niet, dan kan er wat dat betreft door de bestuurders geen beroep worden gedaan op de decharge.

Het is voor bestuurders dus verstandig om de zaken juist voor te stellen willen ze iets hebben aan de decharge. Overigens kan bij zeer ernstige zaken (denk aan fraude) een decharge ook geen werking hebben wanneer bijvoorbeeld de vennootschap failliet gaat en de curator de bestuurders aansprakelijk wil houden.

Hierboven is duidelijk te zien dat decharge een beperkte werking heeft. Gezien de grote gevolgen die conflicten rondom decharge kunnen hebben, is het daarom verstandig om bij twijfel altijd een jurist te raadplegen.

Decharge – Conclusie

Decharge is een mooi middel voor bestuurders van rechtspersonen om hun aansprakelijkheid in te perken. Het is echter van belang om u als bestuurder goed te realiseren dat de inperking van bestuurdersaansprakelijkheid slechts beperkt is. Voornamelijk van belang is, dat decharge enkel intern werkt en dat derden u nog steeds aansprakelijk kunnen houden.

Is er een conflict ontstaan rondom decharge of bestuurdersaansprakelijkheid of dreigt er een conflict te ontstaan, dan is het verstandig om een jurist te raadplegen. Over het algemeen geldt daarbij: hoe eerder in het proces u bijstand zoekt, hoe beter de uiteindelijk uitkomst zal zijn.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.