klant wil niet betalen

Klant wil niet betalen, wat nu?

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer u ondernemer bent, komt het regelmatig voor dat u een klant hebt die niet wil betalen. Dat kan allerhande oorzaken hebben: van daadwerkelijke betalingsonmacht tot gewoon dwarsliggen om niets. Als u wordt geconfronteerd met een klant die niet wil betalen, wilt u weten wat u moet doen om alsnog betaling te verkrijgen. Daarom hebben we dit artikel met stappenplan geschreven.

We bekijken onder meer hoe u een klant die niet wil betalen zelf kunt aanpakken, we bekijken welke incassokosten u kunt rekenen en welke juridische middelen u ter beschikking heeft.

Klant wil niet betalen

Wanneer een klant niet wil betalen kan dat om verschillende redenen zo zijn. Daarin is een onderscheid te maken:

  • De klant wil niet betalen, maar de reden daarvoor is betalingsonmacht (eigenlijk ‘de klant kan niet betalen’);
  • De klant wil niet betalen en heeft daar een bepaalde reden voor.

In het eerste geval zal een maatwerkoplossing het best passen. Soms is het afspreken van een betalingsregeling de beste keuze, soms is het beter om toch een incassotraject te starten en in bepaalde gevallen kunt u beter het faillissement van de klant aanvragen. Uiteraard is voor deze keuze voornamelijk van belang hoeveel geld u terug kunt verwachten met de verschillende trajecten.

In het tweede geval, ligt er meestal een geschil ten grondslag aan het feit dat de klant niet wil betalen. In dat geval is het van belang om te bekijken waar u juridisch gezien staat in dat geschil en daarna te proberen om de klant alsnog over te halen tot betaling. Eventueel kan dat (nadat een rechter over het geschil heeft geoordeeld) plaatsvinden door beslaglegging.

Stappenplan als klant niet wil betalen

Als de klant niet wil betalen, kan het volgende stappenplan worden gebruikt:

  1. Herinner de klant aan zijn betalingsverplichting. In eerste instantie is het verstandig om dat vriendelijk te doen, want het is immers toch een zakelijke relatie. Wellicht is de factuur vergeten en is er helemaal geen onmacht/onwil in het spel. Werkt dat niet, dan kan nabellen ook zinvol zijn om alsnog betaling te verkrijgen. Zet afspraken wel altijd op papier!
  2. Werkt het niet om de klant te herinneren aan zijn betalingsverplichting, dan zal het meestal noodzakelijk zijn om een ingebrekestelling te verzenden. Let op: een ingebrekestelling moet schriftelijk gebeuren volgens de wet.
  3. Zakelijke klanten zijn na de ingebrekestelling in verzuim en zijn gelijk incassokosten (forfaitair te berekenen) verschuldigd. Particuliere klanten die niet betalen na de ingebrekestelling zijn ook in verzuim, maar zijn pas incassokosten verschuldigd na een laatste brief met een 14-dagentermijn. Meer hierover is te vinden in het artikel over incassokosten.
  4. Werkt ook dat niet, dan is het aan te raden om een jurist in te schakelen die een brief verzendt. Daardoor moet de klant u serieus nemen en vaak wordt na tussenkomst van een jurist snel betaald.
  5. Als de klant dan nog steeds niet wil betalen, zult u vrijwel altijd naar de rechter moeten. Dat is uiteraard enkel zinvol als het om een bedrag gaat dat hoog genoeg is, want anders kost het meer dan dat het u gaat opleveren. Een jurist kan u adviseren over of dat in uw situatie zinvol is. Zoals gezegd, komt het vaak voor dat de klant niet wil betalen omdat er een conflict is ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de klant meent dat hij goederen niet geleverd heeft gekregen, dat ze kapot waren, dat er niet volgens afspraak is gehandeld of dat hij nooit een bestelling heeft gedaan of opdracht heeft gegeven. Ook dan is het verstandig om met een jurist overleg te voeren over uw mogelijkheden.

In plaats van stap 5 zijn er vaak ook nog andere mogelijkheden. Zo zou het kunnen zijn dat u zich kunt beroepen op bijvoorbeeld opschorting, eigendomsvoorbehoud, op uw reclamerecht of op uw retentierecht. In sommige gevallen kunt u de overeenkomst ontbinden en is dat een betere optie dan nakoming te verlangen. Ook hierin kan een jurist u adviseren.

Klant wil niet betalen – Conclusie

Wanneer een klant niet wil betalen levert dat veel ergernis op, maar met een goede strategie kunt u meestal alsnog betaling verkrijgen. Soms kunt u dat door de klant simpelweg een herinnering of aanmaning te versturen, soms zijn verdergaande stappen noodzakelijk.

Wil de klant niet betalen na uw eigen verregaande inspanningen, dan is het zinvol om de zaak aan een jurist voor te leggen. Meestal kan een jurist relatief gemakkelijk een eerste inschatting maken van de kansen op betaling in uw zaak en of het zinvol is om een procedure te starten.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.