loonbeslag

Loonbeslag

Kennis Artikelen Arbeidsrecht Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Wanneer er beslag wordt gelegd, komt het met grote regelmaat voor dat de variant derdenbeslag wordt gelegd. Dat derdenbeslag krijgt dan vaak de vorm van loonbeslag.

In dit artikel zal worden uitgelegd wat loonbeslag precies is, hoe loonbeslag gelegd wordt en wat er tegen loonbeslag te doen is.

Loonbeslag

Zoals gezegd, is loonbeslag een variant van het derdenbeslag. Het houdt in dat er geen beslag wordt gelegd bij de schuldenaar zelf, maar bij een derde, in het geval van loonbeslag, bij de werkgever. Er wordt dan beslag gelegd op nog uitstaande vorderingen, in dit geval dus op nog uit te betalen salaris.

Het voordeel van loonbeslag is dat het beslag bij de basis wordt gelegd en dat de schuldenaar niet de mogelijkheid krijgt om het al te spenderen. Zo weet een beslaglegger met redelijk grote zekerheid dat hij zijn vordering betaald zal krijgen.

Loonbeslag kan zowel de vorm aannemen van executoriaal loonbeslag als van conservatoir loonbeslag. Executoriaal loonbeslag is het daadwerkelijk in beslag nemen van het loon, waarna het uiteindelijk terecht komt bij de schuldeiser. Conservatoir loonbeslag is het leggen van beslag met als doel het veiligstellen van het geld tijdens de procedure van het executoriaal loonbeslag.

Loonbeslag leggen

Het leggen van welk soort beslag dan ook, gebeurt altijd via de rechter. Zowel executoriaal loonbeslag als conservatoir loonbeslag komen tot stand via de rechter.

Bij executoriaal loonbeslag wordt een executoriale titel gehaald bij de rechter. Dat gebeurt via een ‘gewone’ civiele procedure, waarin de schuldenaar wordt opgeroepen doormiddel van een dagvaarding. Hij kan zich verweren tegen de vordering. Wordt de vordering toegewezen, dan moet de schuldenaar aan het vonnis voldoen. Doet hij dat niet, dan is via een gerechtsdeurwaarder beslaglegging mogelijk, waaronder loonbeslag.

Bij conservatoir loonbeslag wordt de rechter gevraagd (buiten een fysieke terechtzitting om) of beslaglegging mag. In tegenstelling tot andere vormen van conservatoir beslag, wordt de schuldenaar bij conservatoir loonbeslag meestal gehoord. Hij kan op die manier zijn zienswijze naar voren brengen. Aan conservatoir beslag hangt altijd de voorwaarde vast, dat er binnen een bepaalde (korte) tijd wordt gestart om een executoriale titel te halen en ‘echt’ loonbeslag te leggen.

Beslagvrije voet bij loonbeslag

Wanneer er loonbeslag wordt gelegd, moet er altijd rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Juist bij loonbeslag komt deze al snel in het gedrang, aangezien het meestal om iemands enige inkomsten gaat. In de regel is de beslagvrije voet 90% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm in een bepaald geval.

Bij executoriaal beslag zal de gerechtsdeurwaarder rekening houden met deze beslagvrije voet indien de schuldenaar het inkomstenformulier inlevert (daar gaat het meestal ook mis wanneer er geen rekening is gehouden met de beslagvrije voet). Bij conservatoir beslag wordt meestal tijdens het horen van de schuldenaar ook aandacht besteed aan de beslagvrije voet.

Meer informatie is te vinden in het artikel over de beslagvrije voet.

Wat te doen tegen loonbeslag?

Wanneer er loonbeslag gelegd dreigt te worden, dan kunt u dat afwenden door de vordering te betalen. Wilt u dat niet, of kunt u dat niet, dan is het zaak om u goed voor te bereiden.

Bij executoriaal loonbeslag zult u altijd een dagvaarding krijgen, met daarin de vordering waarvoor een executoriale titel wordt gevraagd. Op die dagvaarding zal in de vorm van een conclusie van antwoord een reactie moeten komen én op zitting zal moeten worden opgetreden.

Bij conservatoir loonbeslag wordt u meestal gehoord. Ook dan is het van belang om met een goed verhaal te komen. Conservatoir beslag kan daarnaast via een kort geding worden opgeheven, al is dat zeker lastig op het moment dat u ook reeds gehoord bent door de rechter.

In alle gevallen is het verstandig om bij een dreigend loonbeslag (of een reeds gelegd conservatoir of executoriaal loonbeslag), bijstand te vragen van een jurist. Loonbeslag kan vaak worden voorkomen of worden opgeheven, indien de juiste stappen worden gezet.

Loonbeslag – Conclusie

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag. Het kan in zowel een executoriale als een conservatoire variant bestaan. Bij executoriaal loonbeslag is vooraf een mogelijkheid geweest voor de schuldenaar om zijn zaak te bepleiten. Bij conservatoir loonbeslag is dat meestal ook zo (anders dan bij andere soorten van conservatoir beslag).

Dreigt er loonbeslag gelegd te worden of is dat reeds gelegd? Neem dan contact op met een jurist of win op een andere manier juridische hulp in. Dat is echt niet overbodig in een dergelijk geval.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.