onterecht ontslag

Onterecht ontslag

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Het komt regelmatig voor dat een werkgever meent een goede reden te hebben om een werknemer te ontslaan. De werknemer zal het daar niet altijd mee eens zijn en is vaak van mening dat het onterecht ontslag betreft.

In dit artikel bekijken we wanneer er sprake is van onterecht ontslag. Ook bekijken we per soort ontslagvorm wat u ertegen kunt doen en bekijken we wat daarbij het verschil is tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd bij onterecht ontslag.

Onterecht ontslag

Onterecht ontslag kan voorkomen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In het eerste geval, ook wel het ’tijdelijk contract’ genoemd, moet er speciaal worden gekeken naar de vraag of de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd mocht worden en naar de vraag of er niet automatisch inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

In beide gevallen zal moeten worden gekeken naar de omstandigheden van het geval en de manier waarop het onterecht ontslag tot stand is gekomen. We zullen hierna enkele mogelijkheden bekijken:

  • Ontslag via het UWV;
  • Ontbinding arbeidsovereenkomst via de kantonrechter;
  • Ontslag op staande voet;
  • Ontslag met wederzijds goedvinden;
  • Ontslag in de proeftijd.

Onterecht ontslag via het UWV

Wanneer uw werkgever u via het UWV wil ontslaan, zult u de mogelijkheid krijgen om bij het UWV uw verhaal te doen. Of dat zinvol is, hangt af van de specifieke situatie. Een ontslag waarbij bijvoorbeeld het afspiegelingsbeginsel niet in acht is genomen of waarin u ‘eruit bent gewerkt’, kan bijvoorbeeld daardoor onterecht zijn.

In het geval het ontslag onterecht is, kan bij het UWV verweer worden gevoerd. Baat dat niet en geeft het UWV toch een ontslagvergunning af? Dan is er een mogelijkheid om het ontslag voor de rechter te brengen. Het is aan te raden om een en ander met een jurist te bespreken.

Ontbinding arbeidsovereenkomst via de kantonrechter

Als uw werkgever u via de rechter wil ontslaan, kan het ook een onterecht ontslag betreffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verstoorde arbeidsverhouding die de schuld is van de werkgever zelf of aan ontslag wegens een reden die zo nietszeggend is dat hij geen ontslag zou mogen opleveren.

Bij de kantonrechter moet u een goed verweer leveren waarin u feitelijk én juridisch aantoont dat er sprake is van onterecht ontslag (of in elk geval van een poging daarvan). Dat kunt u het best doen in samenspraak met een jurist, zodat alle juridische argumenten kunnen worden meegenomen. Na de schriftelijke ronde, komt het tot een zitting, waar de jurist dan het woord voor u zal voeren.

Wordt het onterecht ontslag van tafel geveegd, dan blijft u gewoon in dienst bij uw werkgever.

Onterecht ontslag op staande voet

Onterecht ontslag op staande voet komt veel voor, is onze ervaring als juristen. Werkgevers vinden een voorval vaak al snel een reden tot ontslag op staande voet, terwijl die reden juridisch gezien geen stand houdt. Na het ontslag stopt de ondernemer met de loondoorbetaling en heeft u als werknemer het nakijken.

Toch hoeft dat niet zo te zijn: u kunt het ontslag op staande voet bij de kantonrechter laten vernietigen. Bij een geslaagd beroep daarop heeft het ontslag op staande voet juridisch gezien nooit bestaan – en bent u steeds in dienst geweest. Belangrijk voor de loondoorbetaling is tevens, dat het niet verrichten van arbeid in de risicosfeer van uw werkgever ligt en dat u zich beschikbaar heeft gehouden voor het verrichten van werkzaamheden.

Bij ontslag op staande voet is het van belang dat u goede voorlichting zoekt over de kansen die uw situatie biedt. Er is namelijk ook een mogelijkheid om te berusten in het ontslag en een ontslagvergoeding te eisen. Zoek daarom direct na het ontslag een goede jurist. Te lang wachten kan uw positie aanmerkelijk verzwakken.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het lijkt wellicht een tegenstelling: onterecht ontslag met wederzijds goedvinden. Hoe kan iemand het ontslag ‘goedvinden’ en het daarna als onterecht bestempelen? Toch gebeurt dit regelmatig.

Het komt vaak voor dat een werkgever een werknemer onder druk zet of misleidt om een beëindigingsovereenkomst te tekenen. De werknemer wordt daarna plotseling geconfronteerd met zijn ontslag. Vanaf 1 juli 2015 staat in de wet, dat de werknemer in dit geval nog veertien dagen heeft om het ontslag terug te draaien. Bij een onterecht ontslag vóór die datum, kan ook vaak nog iets worden gedaan, afhankelijk van het geval.

Uiteraard is wel van belang om te bedenken dat voorkomen beter is dan genezen. Het is aanzienlijk gemakkelijker om een onterecht ontslag aan te vechten wanneer u niets heeft getekend. Zet uw werkgever u onder druk? Teken niets en win eerst advies in.

Proeftijd: onterecht ontslag mogelijk?

In de proeftijd is de werknemer ‘vogelvrij’, meent men wel eens. Hij kan worden ontslagen om elke reden die de werkgever bedenkt. Dat is echter maar gedeeltelijk waar: onterecht ontslag in de proeftijd is namelijk óók mogelijk.

Behalve dat het mogelijk is dat de proeftijd ongeldig is overeengekomen, kan het ook zo zijn dat er misbruik van recht wordt gemaakt. Ook kan het zo zijn dat het goed werkgeverschap niet in acht is genomen (denk bijvoorbeeld aan ontslag wegens discriminatie).

Bovenstaande zaken kunnen ertoe leiden dat er een mogelijkheid is om iets te doen tegen het onterecht ontslag. Of dat zo is, hangt vaak juist in deze categorie af van de specifieke situatie en het bewijs dat u heeft.

Onterecht ontslag – Conclusie

Er zijn veel verschillende manieren waarop u onterecht ontslag kunt krijgen. Bij elke manier is een andere handelswijze gepast, maar vrijwel altijd zijn er mogelijkheden om iets tegen het ontslag te doen.

Bent u onterecht ontslagen of vermoedt u onterecht ontslag te gaan krijgen, dan is het verstandig om advies in te winnen bij een goede jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.