ontslagbrief

Ontslagbrief

Kennis Artikelen Arbeidsrecht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Een ontslagbrief kan van zowel de werknemer, als van de werkgever komen. Wanneer deze van de werknemer komt is er meestal niet veel aan de hand: de werknemer neemt ontslag en moet zich dan netjes aan de opzegtermijn houden (en soms dat zelfs niet, bijvoorbeeld wanneer hij iets anders afspreekt met de werknemer).

Wanneer de ontslagbrief van de werkgever komt, is dat ontslag vaak zonder dat de werknemer het daarmee eens is. Dit artikel gaat over dit soort ontslagbrief: van de werkgever aan de werknemer. Wanneer kan de werkgever een ontslagbrief sturen? Wat kan in een dergelijke brief staan? Wat zijn de mogelijkheden voor de werknemer die een ontslagbrief ontvangt?

Ontslagbrief

Er kunnen een aantal redenen zijn dat een werkgever een werknemer een brief stuurt waarin hij het ontslag van de werknemer aanzegt. Zo kan dit het geval zijn na een arbeidsconflict, na een periode van ziekte of simpelweg omdat er geen werk is voor de werknemer.

In alle gevallen schrijft de wet een bepaalde route voor. U kunt onder meer een ontslagbrief krijgen voor: opzegging via het UWV, ontbinding via de kantonrechter en ontslag met wederzijds goedvinden. Uiteraard kan de werkgever ook een formele ontslagbrief sturen wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van de werknemer niet verlengd wordt. De ontslagbrief is dan niet echt de aanzegging van ontslag, maar wordt meer als mededeling gebruikt, om aan te geven dat er geen nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Hierna zullen de verschillende manieren van ontslag worden bekeken.

Ontslag via een ontslagvergunning van het UWV

Wanneer u een ontslagbrief krijgt waar uw werkgever in aangeeft dat u nog een bepaalde tijd mag uitwerken (vaak enkele maanden), maar dat u daarna wordt ontslagen, is er meestal sprake van opzegging van de arbeidsovereenkomst via een ontslagvergunning van het UWV.

Uw werkgever zal daarvoor toestemming moeten vragen aan het UWV om u te ontslaan. U kunt verweer voeren tegen de ontslaggrond die uw werkgever aandraagt. Uw werkgever kan u via het UWV ontslaan indien het gaat om bedrijfseconomisch ontslag of om ontslag wegens langdurige ziekte.

Bij bedrijfseconomisch ontslag (ontslag omdat er geen werk is), zal uw werkgever daarnaast bijvoorbeeld moeten ‘afspiegelen’, wat inhoudt dat hij werknemers in leeftijdscategorieën moet indelen en daarna ‘last in, first out’ hanteert.

Ontslag via de kantonrechter

De ontslagbrief kan ook een ontslag via de kantonrechter inhouden, ook wel ‘ontbinding’ genoemd. De brief gaat dan vooraf aan een dagvaarding (of er komt geen ontslagbrief, maar enkel de dagvaarding).

De werkgever hoeft in dit geval uiteraard niet af te spiegelen, maar van belang is wel dat hij zijn dossier goed op orde heeft. Is dat niet het geval, dan zal de kantonrechter het ontslag over het algemeen weigeren.

Ontslag op staande voet via de ontslagbrief

Bij ontslag op staande voet zou de werkgever een ontslagbrief kunnen sturen zonder zich te houden aan het aanvragen van een ontslagvergunning.

Ontslag op staande voet komt echter maar weinig voor via een ontslagbrief. Wanneer er ontslag op staande voet wordt gegeven, moet dat volgens de wet ‘onverwijld’ worden gedaan. Vaak is daar al geen sprake meer van als de werkgever eerst een brief opstelt en die (eventueel) ook nog eerst met de post opstuurt.

Wel komt het voor, dat de werkgever het ontslag op staande voet nog bevestigt per aangetekende brief. Dat is gebruikelijk en zelfs zeer verstandig van hem om te doen. Indien u op staande voet bent ontslagen, kunt u echter beter niet wachten op deze brief. Het is beter om direct een jurist in te schakelen.

Een ontslagbrief als voorstel voor ontslag met wederzijds goedvinden

De ontslagbrief zou ten slotte een voorstel kunnen inhouden, om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Zowel werkgever als werknemer gaan dan akkoord met beëindiging. In dit geval moet u altijd goed opletten en een deskundige raadplegen.

Over het algemeen is het zo dat u gewoon uw rechten op een ww-uitkering blijft behouden als u met het voorstel akkoord gaat, zolang het initiatief maar van de werkgever uitgaat. Toch is het verstandig om niet zomaar akkoord te gaan: laat altijd controleren door een jurist of u daadwerkelijk nog recht heeft op een ww-uitkering en of u niet tevens een vergoeding voor uw ontslag kunt bedingen.

Soms staat er in dit soort ontslagbrief dat uw werkgever ontslag voorstelt, maar tevens zelf een ontslagvergoeding aanbiedt. Ga ook daarmee niet zomaar akkoord: uw werkgever doet dat aanbod niet zomaar. Werkgevers geven over het algemeen geen cadeau’s: laat daarom ook dit aanbod controleren door een jurist.

Ontslagbrief – Conclusie

Een ontslagbrief kan worden verstuurd door werkgever of werknemer. In het laatste geval is er meestal niet zoveel aan de hand, maar in het geval de werkgever de ontslagbrief verstuurt, zult u meestal willen reageren op de brief van de werknemer. De brief kan opzegging van de arbeidsovereenkomst inhouden, ontbinding bij de kantonrechter of beëindiging met wederzijds goedvinden. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen wanneer u een ontslagbrief van uw werkgever krijgt.

Heeft u een ontslagbrief gekregen van uw werkgever? Ga nooit zonder juridisch advies te hebben ingewonnen akkoord met een ontslagvoorstel of met een ontbinding/opzegging van de arbeidsovereenkomst. Het kan zo zijn dat uw werkgever de regels niet correct heeft nageleefd en dat uw rechten met voeten worden getreden. Win daarom zo snel mogelijk juridische hulp in: hoe sneller, hoe meer kans dat de situatie een goede uitkomst voor u heeft.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.