wanbetaler

Wanbetalers

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Als ondernemer kent u uw pappenheimers: u bent bekend met de karakters en eigenaardigheden van uw klanten. Daarom bent u ook de eerste die wanbetalers moet aanspreken. Bij wanbetaler A bent u streng, bij B wat minder.

Zolang de wanbetalers alsnog betalen, geen probleem. Maar wat als u de wanbetalers niet tot betaling gedwongen krijgt? In dit artikel krijgt u een indruk van de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Stopzetten leveringen bij wanbetaling

Mocht u uw producten nog moeten leveren, dan schort deze levering op. Dat mag overigens ook al wanneer u verwacht dat bepaalde klanten wanbetalers zullen worden. Uiteraard moet u de levering alsnog leveren als er toch betaald wordt. Meer hierover, vindt u in het artikel over opschorting.

Ook mogelijk, is het ontbinden van de overeenkomst. Daar zitten wat extra voorwaarden aan, waaronder het feit dat de wanbetaler in verzuim moet zijn. Het kan zo zijn dat het verzuim automatisch intreedt, in andere gevallen, moet een ingebrekestelling (aanmaning) worden verzonden met een redelijke termijn om de vordering alsnog te betalen. Meer informatie hierover vindt u in het artikel over ontbinding.

Verrekening met vorderingen wanbetalers

Indien u uw producten of diensten reeds heeft geleverd, heeft u weinig aan bovenstaande tips om de wanbetalers aan te pakken. In dat geval moet worden bekeken wat de verdere mogelijkheden zijn.

Een van die mogelijkheden is het verrekenen van uw vordering op de wanbetaler met eventuele vorderingen die zij nog op u hebben. Dat zal niet vaak voorkomen, maar wanneer u over en weer vorderingen heeft, is het goed om deze optie te gebruiken. Zo streept u vorderingen tegen elkaar weg.

Meer informatie over deze manier om wanbetalers aan te pakken vindt u in het artikel over verrekening.

Verdere juridische stappen nemen

Heeft u de goederen of diensten al geleverd en kunt u niet verrekenen, dan zit er niets anders op dan verdere juridische stappen nemen tegen de wanbetalers.

Een eerste goede stap is vaak het in de arm nemen van een jurist. Een brief of telefoontje van een jurist lost de zaak namelijk regelmatig op. De wanbetaler realiseert zich daardoor dat u de zaak serieus neemt en dat hij in de problemen komt als hij niet betaalt.

Mocht dat geen oplossing bieden, dan kan het interessant zijn om te gaan procederen. Uiteraard is dat afhankelijk van het bedrag dat de wanbetalers u nog schuldig zijn. Is dat te klein, dan is procederen vaak niet interessant vanwege de kosten. Hoewel een goede jurist die kosten zoveel als mogelijk verhaalt op de wederpartij is dat vrijwel nooit in zijn geheel mogelijk.

Nadat er een procedure bij de rechter is gevoerd, wordt de wanbetaler wederom aangeschreven om het bedrag binnen enkele dagen te voldoen. Doet hij dat niet, dan is beslaglegging mogelijk, eventueel ook in de vorm van bankbeslag of loonbeslag.

Wanbetalers – Conclusie

Voor elke ondernemer zijn wanbetalers vervelend, maar met bovenstaande kennis, weet u in elk geval wat u kunt doen bij wanbetalers. Komt u er zelf niet met uw klant uit, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen als het om een aanzienlijke vordering gaat. Succes!

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.