conclusie van dupliek

Conclusie van dupliek

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Omdat in een juridische procedure meerdere soorten schriftelijke stukken gebruikt kunnen worden, is het handig om die stukken met aparte namen aan te duiden. Een van de stukken is de conclusie van dupliek.

Dit artikel gaat over wat de conclusie van dupliek precies is, waar hij in de procedure ‘wordt genomen’ (conclusies ‘neemt’ men), wie dat doet en wat er in de conclusie van dupliek staat.

Conclusie van dupliek

De conclusie van dupliek is een schriftelijk stuk dat de gedaagde in een dagvaardingsprocedure gebruikt, in reactie op de conclusie van repliek van de eiser. Die conclusie van repliek werd genomen na de conclusie van antwoord van de gedaagde, die dan weer werd genomen na de dagvaarding (conclusie van eis).

De inhoud van de conclusie van dupliek lijkt qua argumenten meestal erg op de conclusie van antwoord die al eerder door de gedaagde is genomen. Het is mogelijk dat er nog meer schriftelijke rondes volgen, wanneer de rechter dan nuttig lijkt.

Wanneer conclusie van dupliek?

De rechter bepaalt of er een conclusie van dupliek genomen mag worden. Hij bepaalt dat nadat hij de conclusie van antwoord heeft bekeken.

De rechter kan, na de conclusie van antwoord, om meer inlichtingen te verkrijgen, besluiten tot een comparitie na antwoord. In dat geval komen de partijen samen bij de rechter. Er kan dan ook worden gekeken of er nog een schikking mogelijk is.

De rechter kan echter ook besluiten om direct na de conclusie van antwoord een conclusie van repliek en een conclusie van dupliek te laten nemen. Dit proces wordt ook wel ‘repliceren en dupliceren’ genoemd. Eventueel is het nemen van de conclusie van repliek en conclusie van dupliek ook nog mogelijk ná de comparitie.

In de meeste gevallen wordt er geen extra schriftelijke ronde ingelast en wordt na de comparitie vonnis gewezen.

Verweer tegen conclusie van dupliek

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de beslissing van de rechter om een conclusie van dupliek te laten nemen. Helaas is daar niets aan te doen: er staat geen hogere voorziening (zoals hoger beroep) open tegen die beslissing. Overigens volgt een conclusie van dupliek altijd op een conclusie van repliek, dus het is óf allebei wél, of allebei niet.

Bent u het inhoudelijk oneens met de conclusie van dupliek (omdat u eiser bent), dan kan het zo zijn dat er nog een mogelijkheid voor pleidooi is (of voor nog een conclusieronde). Het kan echter ook zo zijn, dat de rechter vindt dat op de comparitie al genoeg mogelijkheid tot mondelinge toelichting is geweest. In dat geval besluit de rechter geen pleidooi toe te laten. Is er geen pleidooi meer mogelijk, dan kunt u geen verweer meer voeren tegen de conclusie van dupliek en staat de zaak gereed voor vonnis.

Conclusie – Conclusie van dupliek

De conclusie van dupliek is een schriftelijk stuk waarmee de gedaagde verweer kan voeren tegen de conclusie van repliek van de eiser. Het komt echter bij veel procedures zo voor, dat er geen ronde van repliek en dupliek wordt gevoerd.

Moet er wel een conclusie van dupliek worden genomen, dan is de zaak meestal (juridisch) ingewikkeld. Het is in dat geval meestal een goed idee om u te laten bijstaan door een jurist.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.