conclusie van repliek

Conclusie van repliek

Kennis Artikelen Civiel recht

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

In een rechtszaak is het van belang dat de rechter op basis van voldoende gegevens een vonnis kan vellen. Daarom moeten beiden partijen hun standpunten naar voren brengen (en onderbouwen!). Dat gebeurt in eerste instantie schriftelijk. De conclusie van repliek is een dergelijk schriftelijk stuk dat in een procedure wordt gebruikt.

In dit artikel bekijken we wat een conclusie van repliek is, wanneer deze in de procedure aan de orde komt en wat de verdere bijzonderheden van de conclusie van repliek zijn.

Conclusie van repliek

De conclusie van repliek is een schriftelijk stuk dat de eiser in een civiele procedure indient in reactie op het verweer van de gedaagde in de conclusie van antwoord. Het is dus het tweede schriftelijke stuk van de eiser in een procedure, na de dagvaarding (en daarin opgenomen conclusie van eis) die wordt gebruikt om het geding te starten.

Nadat de eiser een conclusie van repliek heeft ingediend, kan de gedaagde zich daar ook weer schriftelijk tegen verweren. Na een conclusie van repliek volgt daarom een conclusie van dupliek die de gedaagde neemt. Eventueel kunnen daarna nog meer conclusies worden genomen als de rechter dat zinvol vindt.

Wanneer conclusie van repliek (en wanneer niet)?

De conclusie van repliek wordt niet in elke civiele procedure gebruikt. Sterker nog: in veel civiele procedures is er geen gelegenheid om een conclusie van repliek in te dienen.

De keuze daarvoor ligt bij de rechter na het ontvangen van de conclusie van antwoord. Hij kan kiezen voor een comparitie of voor het indienen van een conclusie van repliek. De comparitie wordt over het algemeen in simpelere zaken gekozen, de conclusie van repliek in de meer ingewikkelde zaken.

Zou de rechter kiezen voor een comparitie (inclusief zitting), dan houdt dat meestal in dat er geen conclusie van repliek wordt genomen. Toch kan de rechter, indien hij dat nodig vindt, na de zitting alsnog besluiten dat er een conclusie van repliek genomen moet worden.

Overigens komt in het kort geding de conclusie van repliek ook niet voor, maar dat is uiteraard het gevolg van het feit dat er geen conclusie van antwoord wordt genomen.

Niet eens met conclusie van repliek

Bent u het niet eens met de inhoud van de conclusie van repliek, dan kunt u uiteraard in de daaropvolgende conclusie van dupliek uw verhaal doen.

Bent u het niet eens met het feit dat er een conclusie van repliek wordt bevolen door de rechter of juist dat deze niet wordt bevolen terwijl u dat wel wilde, dan kunt u daar niets meer aan doen. Er staat geen hogere voorziening open tegen dergelijke beslissingen van de rechter.

Conclusie – Conclusie van repliek

De conclusie van repliek is een schriftelijke reactie op het verweer van de gedaagde nadat de dagvaarding is uitgebracht, dan wel op het verweer na comparitie. In veel gevallen besluit de rechter dat een conclusie van repliek niet noodzakelijk is en laat hij de zaak zonder deze conclusie doorgaan.

Heeft u vragen en/of problemen rondom de conclusie van repliek, dan kan het verstandig zijn om een jurist te raadplegen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.