Juridisch Woordenboek – D

Kennis Artikelen Woordenboek

Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd en is wellicht niet meer (volledig) actueel.

Dagvaarding

Schriftelijk document dat aan een tegenpartij kenbaar maakt dat er een gerechtelijke procedure is gestart. Wordt zowel gebruikt in het strafrecht als in het civiel recht. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de dagvaarding.

Derdenbescherming

Bescherming van derden tegen onbevoegdheid van een contractspartij (bijvoorbeeld bij het overdragen van een goed zonder beschikkingsbevoegdheid).

Derdenbeslag

Beslaglegging op goederen van een schuldenaar die een derde (tijdelijk) onder zich heeft. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over derdenbeslag.

Detentie

In strafrechtelijke context: ‘het in gevangenschap zitten’, in civielrechtelijke context is detentie hetzelfde als het goederenrechtelijke houderschap (iemand is bijvoorbeeld geen eigenaar, maar ‘houder’ van een geleende fiets).

Deurwaarder

Een deurwaarder is een gerechtsdeurwaarder. Niet te verwarren met een incassobureau (dat veel minder bevoegdheden heeft). Via de deurwaarder worden onder meer dagvaardingen uitgebracht en wordt beslag gelegd. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over de deurwaarder.

Domicilie

Woonplaats of feitelijke verblijfplaats

Dupliek

Processtuk dat na de conclusie van repliek wordt ingediend. Dit is over het algemeen het laatste schriftelijke stuk in een procedure. Meer hierover vindt u in het artikel over de conclusie van dupliek.

Dwaling

Wanneer er bij het sluiten van een overeenkomst sprake is van dwaling is de overeenkomst gesloten op basis van een verkeerde voorstelling van zaken. De overeenkomst is dan vernietigbaar. Meer informatie kunt u vinden in het artikel over dwaling.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de verstrekte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.