Personen- en familierecht

Burgerlijke stand

Voornaam en achternaam – Welke regels zijn er rondom de voornaam en achternaam?

Geboorte – Wat is juridisch gezien van belang bij de geboorte van een kind?

Overlijden – Wat is juridisch gezien van belang bij overlijden?

Vermissing – Hoe wordt vermissing in het Nederlandse recht behandeld?

 

Huwelijk

Huwelijk – Alles over de juridische aspecten rondom het huwelijk.

Geregistreerd partnerschap – Vrijwel dezelfde regels als het huwelijk: het geregistreerd partnerschap.

Gemeenschap van goederen – Wat houdt gemeenschap van goederen in?

Huwelijkse voorwaarden – Welke soorten huwelijkse voorwaarden zijn er?

Echtscheiding – Wat is de gang van zaken bij een echtscheiding?

 

Afstamming

Erkenning vaderschap – Wanneer is erkenning van een kind nodig? Hoe kan de erkenning worden vernietigd?

Ontkenning vaderschap – De regels rondom ontkenning van het vaderschap.

Adoptie – Wat zijn de regels om een kind te kunnen adopteren?

 

Gezag over minderjarige kinderen

Ouderlijk gezag – Wat zijn de wettelijke regels rondom het ouderlijk gezag, ook na echtscheiding?

Voogdij – Wat is voogdij precies en waar moet u rekening mee houden?

Ondertoezichtstelling bij Bureau Jeugdzorg – Voor wanneer Bureau Jeugdzorg in uw leven komt.

Uithuisplaatsing – Wanneer kan een kind uit huis worden geplaatst en wat is daartegen te doen?

Echtscheiding en kinderen – Over gezag, verblijf, omgang, informatie en levensonderhoud.

 

Toezicht

Curatele – Voor alle financiële en niet-financiële zaken, alles over curatele.

Onderbewindstelling – Alles over onderbewindstelling: voor financiële zaken.

Mentorschap – De regels rondom mentorschap: voor niet-financiële zaken.